Uroczystości upamiętniające Zawieszenie Broni 1918 r. w Warszawie i Gdańsku [fr]

WARSZAWA

11 listopada 2015 roku, Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, przewodniczył uroczystościom upamiętniającym Zawieszenie Broni 1918 r., zorganizowanym w Warszawie, na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach, w obecności dwudziestu ambasadorów państw, które brały udział w Pierwszej Wojnie Światowej.

JPEG - 176.5 kb
Uroczystości upamiętniające Zawieszenie Broni 1918 r. zorganizowane w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
JPEG - 197.7 kb
Uroczystości upamiętniające Zawieszenie Broni 1918 r. zorganizowane w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

-  Przemówienie wygłoszone przez Pana Ambasadora na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach

Chór złożony z 12 uczniów francuskiej szkoły podstawowej i 17 uczniów gimnazjum francuskiego odśpiewał francuski i polski hymn narodowy. Uczniowie, którzy wystąpili u boku kombatantów stali się symbolem sztafety pokoleń kultywującej wspomnienie o wojnie i pamięć o żołnierzach poległych w walce.

JPEG

Tego samego dnia w Rezydencji Ambasady Francji, podczas wieczoru poświęconego rocznicy Zawieszenia broni 11 listopada 1918 r., Ambasador wręczył brązowy Order Obrony Narodowej podpułkownikowi Sławomirowi Cichockiemu, kapitanowi Ryszardowi Skoczylasowi i starszemu chorążemu Markowi Płonsze.

JPEG

- Przemówienie Pana Ambasadora podczas uroczystości wręczania odznaczeń

JPEG

JPEG

GDAŃSK

Ambasador Francji w Polsce, Pan Pierre Buhler, uczcił 10 listopada 2015 r. na francuskim cmentarzu wojskowym w Gdańsku 97 rocznicę zawieszenia broni, które położyło kres temu szczególnie krwawemu konfliktowi. W uroczystości uczestniczyli honorowa konsul Francji w Gdańsku, Pani Monika Tarnowska, przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej, francuscy przedstawiciele Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy i żołnierze z garnizonu gdańskiego.

JPEG

Ambasador Francji Pierre Buhler złożył wieniec na francuskim cmentarzu wojskowym w Gdańsku w towarzystwie płk. Rolanda Delawarde’a, Attaché Obrony, i konsul honorowej Francji w Gdańsku Moniki Tarnowskiej.

JPEG - 182.7 kb
Delegacja Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy
JPEG - 139 kb
Uroczystość na francuskim cmentarzu wojskowym w Gdańsku

Korzystając z obecności w Gdańsku, pułkownik Delawarde złożył także wieniec pod pomnikiem hrabiego de Plélo. Hrabia de Plélo należał do francuskiego regimentu, który bronił Gdańska podczas wydarzeń 1734 roku w okolicach Westerplatte i Wisłoujścia, gdzie bohatersko zginął na czele swych żołnierzy. Pomnik upamiętnia nie tylko jego postać, ale jest również symbolem polsko-francuskiej przyjaźni.

JPEG

opublikowano 02/06/2016

Haut de page