Uroczystości upamiętniające Bitwę Warszawską z sierpnia 1920 r. [fr]

Pierwszy Sekretarz Kancelarii Dyplomatycznej Charles Chapouilly i Zastępca Attaché Obrony Ambasady Francji podpułkownik Philippe Abraham wzięli udział w obchodach Bitwy Warszawskiej, które odbyły się 15 sierpnia w Ossowie pod Warszawą, gdzie na Cmentarzu Poległych w bitwie z 1920 roku zlożyli wieniec.

JPEG

Bitwa Warszawska (w dniach 14 i 15 sierpnia 1920 r.), znana również pod nazwą Cud nad Wisłą, była decydującym starciem w wojnie polsko-rosyjskiej toczonej od końca pierwszej wojny światowej. Bitwę tę wygrało Wojsko Polskie Józefa Piłsudskiego, zatrzymując prącą na zachód Armię Czerwoną. Po tej wygranej, siły bolszewickie zostały odepchnięte aż pod Kijów. Polskie dowództwo wspierane było przez blisko 400 oficerów francuskiej misji wojskowej, wśród których był kapitan Charles de Gaulle.

JPEG

opublikowano 06/09/2016

Haut de page