Uroczystości upamiętniające Zawieszenie Broni 1918 r. w Warszawie i Gdańsku [fr]

WARSZAWA

11 listopada 2014 r. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, przewodniczył uroczystościom upamiętniającym Zawieszenie Broni 1918 r., zorganizowanym w Warszawie, na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach, w obecności dwudziestu ambasadorów państw, które brały udział w walkach Pierwszej Wojny Światowej.

JPEG - 108.7 kb
Uroczystości upamiętniające Zawieszenie Broni 1918 r., zorganizowane w Warszawie Cmentarz Wojskowy na Powązkach

W uroczystościach licznie reprezentowane było Liceum Francuskie w Warszawie. Przybyli dyrektorzy liceum i szkoły podstawowej, profesorowie historii, przedstawiciele uczniów od klasy CM2 aż do klasy Première. Była to prawdziwa lekcja historii dla młodzieży.

JPEG - 150.6 kb
Ambasador w towarzystwie płk. Rolanda Delawarde’a, Attaché Obrony, i uczniów z Liceum Francuskiego w Warszawie

- Przemówienie Ambasadora na Powązkach

Tego samego dnia w Rezydencji Ambasady Francji, podczas wieczoru poświęconego rocznicy Zawieszenia broni 11 listopada 1918 r., Ambasador wręczył odznaczenie Kawalera Orderu Legii Honorowej wiceadmirałowi Ryszardowi Demczukowi, Inspektorowi Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

JPEG - 69.3 kb
Ambasador wręczył odznaczenie Kawalera Orderu Legii Honorowej wiceadmirałowi Ryszardowi Demczukowi

- Przemówienie Ambasadora podczas uroczystości wręczenia LH Ryszardowi Demczukowi

GDAŃSK

Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, uczcił 12 listopada 2014 na francuskim cmentarzu wojskowym w Gdańsku 96 rocznicę zawieszenia broni, które położyło kres temu szczególnie krwawemu konfliktowi. W uroczystości uczestniczyli Prezydent miasta Paweł Adamowicz, honorowa konsul Francji w Gdańsku Monika Tarnowska, konsulowie reprezentujący w Gdańsku kraje, które uczestniczyły w I Wojnie Światowej, jak również przedstawiciele dowództwa Polskiej Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej.

- Przemówienie Ambasadora na francuskim cmentarzu wojskowym w Gdańsku

Francuski cmentarz wojskowy w Gdańsku powstał w miejscu cmentarza żołnierzy wojsk napoleońskich. Został uroczyście otwarty w 1967 r. przez Generała de Gaulle’a, ówczesnego prezydenta Republiki Francuskiej. Po złożeniu kwiatów, uczestnicy wpisali się do złotej księgi, a następnie orkiestra zakończyła ceremonię odegraniem salutu dla poległych.

JPEG - 90.7 kb
Ambasador Francji Pierre Buhler złożył wieniec na francuskim cmentarzu wojskowym w Gdańsku w towarzystwie płk. Rolanda Delawarde’a, Attaché Obrony, i konsul honorowej Francji w Gdańsku Moniki Tarnowskiej
JPEG - 69.4 kb
Prezydent Paweł Adamowicz złożył wieniec na francuskim cmentarzu wojskowym w Gdańsku
PNG - 405.6 kb
Uroczystości na francuskim cmentarzu wojskowym w Gdańsku

Korzystając z obecności w Gdańsku, Ambasador złożył także wieniec pod pomnikiem hrabiego de Plélo. Hrabia de Plélo należał do francuskiego regimentu, który bronił Gdańska podczas wydarzeń 1734 roku w okolicach Westerplatte i Wisłoujścia, gdzie bohatersko zginął. Pomnik upamiętnia nie tylko jego postać, ale jest także symbolem polsko-francuskiej przyjaźni.

JPEG

opublikowano 10/11/2016

Haut de page