Uroczystość wznowienia kadencji Alain Momperta jako konsula honorowego Francji (10 listopada 2021) [fr]

Panie Prezydencie Gdańska,
Panie Burmistrzu,
Panowie oficerowie,
Drodzy kombatanci,
Drodzy rodacy,
Drodzy przyjaciele,

Dziękuję Państwu za przybycie. Dzisiejsza ceremonia była okazją do złożenia uroczystego hołdu żołnierzom spoczywającym na cmentarzu wojskowym w Gdańsku, który został zainaugurowany przez Generała de Gaulle’a pięćdziesiąt cztery lata temu.

Jak przypominamy corocznie, jedenasty listopada tysiąc dziewięćset osiemnastego roku był kamieniem milowym w historii dwudziestego wieku i w historii całej Europy. Kiedy upamiętniamy ofiarę naszych przodków, oddajemy hołd tym Europejczykom, Francuzom i Polakom, którzy współtworzyli naszą Europę. Na nas spoczywa obowiązek pielęgnowania pamięci o nich i upamiętniania tych wydarzeń. Musimy pamiętać o przeszłości, aby budować przyszłość. Aby iść naprzód, musimy wiedzieć skąd przychodzimy.

Szanowni Państwo,
Korzystam z okazji dzisiejszego spotkania, aby przekazać dobrą wiadomość, nie przyjechałem z pustymi rękami: tą nowiną jest wznowienie kadencji Alain Mompert jako konsula honorowego Francji.

Cher Alain, drogi Alain,
Pięć lat temu mój poprzednik wręczył Panu patent konsula honorowego. Został Pan wybrany ze względu na Pana chęć poświęcenia, zaangażowania i odwagę. Jest dziś oczywiste, że pięć lat temu dokonano właściwego wyboru i ja osobiście tego nie żałuję: wybór był trafny.
-  Zacznę od poświęcenia. Dzień w dzień jest Pan do dyspozycji naszych rodaków na Pomorzu. Zawsze gotów ich wysłuchać. Chcąc postępować właściwie, zapewnia Pan najlepszą możliwą ochronę ich interesów, niezależnie od tego, czy są tu na stałe czy przejazdem. Jest Pan bardzo życzliwie nastawiony do innych.
-  Następnie: zaangażowanie. Przez całą pierwszą kadencję wspierał Pan Ambasadę na poziomie lokalnym, w sposób bardzo rzetelny i skuteczny i nie sądzę, bym się mylił, twierdząc, że Pana dynamizm i otwartość na świat są podobne do cech mieszkańców Trójmiasta , którzy czerpiąc z bogactwa przeszłości, kształtują przyszłość. Jest Pan w pełni zaangażowany w pełnie swej funkcji i pozostaje zawsze w „gotowości bojowej”o każdej porze dnia i nocy.

-  Na koniec : odwaga. Odwaga jest niezbędna, aby prowadzić równolegle trzy działalności: jest Pan dyrektorem laboratoriów Ceetal w Polsce, dyrektorem francusko-polskiego przedszkola i szkoły podstawowej w Gdyni oraz konsulem honorowym Francji. Drogi Alain, przez ostatnie pięć lat wykazał Pan się niewyczerpaną energią i pracowitością. Doskonale umie Pan realizować swoje pomysły i z sukcesem podejmować działania.

Z tych wszystkich względów postanowiłem przedłużyć Pana kadencję na kolejnych pięć lat. Mam teraz zaszczyt wręczyć Panu patent, którego treść pozwolę sobie tu przytoczyć.

« Au nom du Président de la République française
Nous, Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Pologne, investi par le décret du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls et aux agents consulaires de la faculté de proroger le brevet des agents consulaires dans notre circonscription, et en vertu de l’autorisation délivrée à cet effet par le Ministre des Affaires étrangères le 12 juillet 2021 prorogeons le brevet établi le 17 Octobre 2016 par lequel a été conféré à M. Alain MOMPERT le titre de Consul honoraire de France dans la voïvodie de Poméranie avec siège à Gdynia afin d’exercer ses fonctions dans cette ville et les environs immédiats, jusqu’au 16 octobre 2026. »

« W imieniu Prezydenta Republiki Francuskiej
My, Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce, na podstawie dekretu z dnia szesnastego czerwca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego szóstego roku […], oraz na mocy upoważnienia wydanego przez Ministra Spraw Zagranicznych w dniu dwunastego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku, przedłużamy patent ustanowiony siedemnastego października dwa tysiące szesnastego roku, na mocy którego Pan Alain MOMPERT otrzymał tytuł Konsula Honorowego Francji w województwie pomorskim z siedzibą w Gdyni w celu wykonywania swoich obowiązków na terenie tego miasta i najbliższej okolicy, do dnia szesnastego października dwa tysiące dwudziestego szóstego roku.
” Koniec cytatu.

Na zakończenie powiem, że Pan Konsul może być dumny z tego, co zrobił przez minione pięć lat, bo bardzo wysoko ustawił sobie poprzeczkę. Pod tym względem jestem przekonany, że posiada Pan niezbędne umiejętności i jest ogromnie zaangażowany, by sprostać nowym wyzwaniom, które stoją przed nami. Republika Francuska jest zaszczycona mając takiego przedstawiciela w Trójmieście.

Bardzo cieszę się, że mogę na Pana liczyć i że interesy naszego Państwa w Trójmieście są bardzo dobrze chronione i reprezentowane. Z mojej strony to nie są wyświechtane frazesy albo górnolotne deklaracje, ale słowa płynące z głębi serca, ponieważ zobaczyłem z bliska, co robi Alain. To są konkrety, osiągnięcia, a nie działania pozorowane. Jego działania są konsekwentne i merytoryczne. Robi on wiele dobrego dla naszych krajów, ma cierpliwość i upór i nigdy nie odpuszcza.

Oprócz tego, jak często mówimy, za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta, i chciałbym skorzystać z okazji, żeby pogratulować też Pana małżonce. Droga Pani Grażyno, sukces Alain jest również Pani sukcesem.

Dziękuję za uwagę i wielkie brawa dla Alain i Grażyny.

opublikowano 12/11/2021

Haut de page