Uroczystość wręczenia wysokich francuskich odznaczeń trzem wybitnym Polakom (10/11/2014) [fr]

10 listopada 2014 roku Ambasador Francji Pierre Buhler zorganizował uroczystość, podczas której wręczył wysokie francuskie odznaczenia trzem wybitnym Polakom. W uroczystości udział wzięli m.in. minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, a także polscy parlamentarzyści, pracownicy uczelni wyższych, szefowie stowarzyszeń i przedstawiciele mediów.

JPEG - 174.2 kb
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska i Ambasador Francji Pierre Buhler

W przemówieniu Ambasador podkreślił zasługi trojga wyróżnionych, którzy w polskim życiu politycznym odegrali znaczącą rolę.

JPEG - 167.6 kb
Uroczystość wręczenia wysokich francuskich odznaczeń: Marcin Zaborowski, Marek Borowski, Danuta Hübner i Pierre Buhler

JPEG

Panu Marcinowi Zaborowskiego, absolwentowi Krajowej Szkoły Administracji Państwowej w Warszawie, doktorowi stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Birmingham, który kierował przez kilka lat programem transatlantyckim w European Union Institute for Security Studies (EUISS) w Paryżu, a który obecnie kieruje Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM), Ambasador wręczył odznaczenie Narodowego Orderu Zasługi w randze Kawalera.

JPEG

JPEG

Panu Markowi Borowskiemu, senatorowi, członkowi senackiej grupy polsko-francuskiej, Ambasador przekazał insygnia Orderu Legii Honorowej w randze Oficera. Pan Borowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, był posłem i Marszałkiem Sejmu, ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, wicepremierem i ministrem Finansów w rządzie Waldemara Pawlaka oraz szefem Urzędu Rady Ministrów w rządzie Józefa Oleksego.

JPEG

JPEG

Pani Danuta Hübner odebrała z rąk Ambasadora insygnia Orderu Legii Honorowej w randze Oficera. Jest profesorem, specjalizuje się w handlu zagranicznym. Była sekretarzem wykonawczym Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych w Genewie, sekretarzem Stanu w ministerstwie Spraw Zagranicznych, a następnie ministrem do Spraw Europejskich, a potem komisarzem do spraw polityki regionalnej Komisji Europejskiej. Od 2009 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego.

JPEG

JPEG

opublikowano 06/02/2015

Haut de page