Uroczystość wręczenia wysokich francuskich odznaczeń wybitnym osobom [fr]

Podczas uroczystości zorganizowanej w swej rezydencji 18 marca 2014 roku, Ambasador Francji p. Pierre Buhler wręczył odznaczenia wybitnym osobom.

JPEG - 165.7 kb
Wystąpienie Ambasadora Francji podczas Uroczystości wręczenia odznaczeń trojgu wybitnym osobistościom: Pani Béatrice Comby, prof. Włodzimierzowi Lengauerowi i prof. Stanisławowi Parzymiesowi

Panią Béatrice Comby, absolwentkę paryskiego instytutu wyższych studiów handlowych (ISC), wyższego urzędnika państwowego o bogatej karierze zawodowej, znającą wiele języków obcych, pełniącą obecnie funkcję dyrektora oddziału w warszawskiej siedzibie europejskiej agencji FRONTEX, odznaczył Narodowym Orderem Zasługi w randze kawalera.

Następnie Ambasador odznaczył znamienitego pracownika akademickiego, p. Włodzimierza Lengauera, profesora historii starożytnej, specjalistę w dziedzinie dziejów starożytnej Grecji, do niedawna prorektora do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego. Temu uznanemu helleniście, który nawiązał ścisłą współpracę z francuskim uniwersytetem w Besançon, Ambasador wręczył Order Palm Akademickich w randze oficera.

Ambasador wyróżnił także wybitnego specjalistę w dziedzinie stosunków międzynarodowych, p. Stanisława Parzymiesa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, biegle władającego językiem francuskim, świetnego znawcę Francji i jej polityki zagranicznej, autora licznych artykułów i opracowań na tematy europejskie. W uznaniu tych zasług, Ambasador Francji wręczył profesorowi Parzymiesowi Order Palm Akademickich w randze oficera.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 166.9 kb
Ambasador z odznaczonymi osobistościami: prof. Włodzimierzem Lengauerem, panią Béatrice Comby i prof. Stanisławem Parzymiesem

opublikowano 19/05/2014

Haut de page