Uroczystość wręczenia odznaczenia Kawalera Orderu Legii Honorowej panu Jackowi Majchrowskiemu Prezydentowi Krakowa [fr]

Uroczystość wręczenia
odznaczenia Kawalera Orderu Legii Honorowej
panu Jackowi Majchrowskiemu
Prezydentowi Krakowa

(Kraków, czwartek 17 października 2013)

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Krakowa,
Szanowni Państwo,
Drodzy przyjaciele,

Jest mi niezmiernie miło, że mogę być dzisiaj tu w Krakowie, mieście tak bogatym w historię, a jednocześnie zdecydowanie zwróconym ku przyszłości, aby wręczyć w imieniu prezydenta Republiki Francuskiej odznaczenie Kawalera Orderu Legii Honorowej człowiekowi, który całą swoją energię i zaangażowanie poświęcił działalności na rzecz stolicy królów Polski.

Przyjaźń łącząca Francję i Polskę jest wielowiekowa i głęboka. Rozwija się na wielu płaszczyznach, zarówno na szczeblu głów państw jak i na szczeblu samorządów lokalnych, przywódców i zwykłych obywateli.

Panie Prezydencie, prezydent Republiki Francuskiej mianował Pana Kawalerem Orderu Legii Honorowej, najbardziej prestiżowego francuskiego odznaczenia państwowego, ustanowionego w tysiąc osiemset drugim roku (1802) przez Napoleona Bonaparte, ówczesnego Pierwszego Konsula, przyznawanego w uznaniu zasług tym, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w promowanie Francji oraz szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje.

Proszę pozwolić mi, Panie Prezydencie, że przypomnę najpierw przebieg Pańskiej kariery oraz to co Pan uczynił na rzecz wzmocnienia współpracy i przyjaźni między naszymi dwoma krajami.

Rozpoczął Pan błyskotliwą karierę naukową, jako wykładowca prawa na prestiżowym Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pokonywał Pan kolejne szczeble uniwersyteckiego cursus honorum. Przez sześć lat pełnił Pan funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni. Następnie postanowił Pan zaangażować się w życie publiczne oraz poświęcić się przyszłości swojego miasta i regionu. Był Pan wojewodą krakowskim, następnie został wybrany prezydentem miasta po raz pierwszy w dwa tysiące drugim roku (2002), w kolejnych wyborach wybierany jeszcze dwukrotnie, piastuje Pan to stanowisko nieprzerwanie trzecią kadencję.

Od zawsze Historia i Kultura były Panu szczególnie bliskie: działalność w ramach Polskiego Towarzystwa Historycznego, liczne publikacje poświęcone Drugiej Rzeczypospolitej, które wyszły spod Pana pióra lub powstały pod Pana redakcją i cieszą się ogromnym uznaniem, nowo oddany nowoczesny oddział Muzeum Historii Krakowa znajdujący się pod płytą Rynku Głównego i prestiżowe festiwale organizowane w mieście są tego znakomitym dowodem. W Pańskiej koncepcji kultury znajdują swoje miejsce arcydzieła klasyczne jak i dzieła zdecydowanie nowoczesne. Dzięki Pana aktywnemu wsparciu otwarte zostało Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Kraków zawsze był miastem gościnnym i otwartym na świat, ale Pana życzeniem było by miasto otworzyło się jeszcze bardziej. Podjął Pan działania na rzecz rozwoju turystyki, uruchomienia nowych połączeń lotniczych, dzięki którym liczba turystów przybywających z Francji, ciekawych uroków Krakowa, wyraźnie wzrosła.

Francja zawsze zajmowała ważne miejsce w Pana wizji świata. To właśnie w naszym kraju, w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym czwartym (1974) roku opublikowana została Pańska rozprawa doktorska, zakazana wówczas w Polsce przez cenzurę. Niezłomnie wspierał Pan działania Konsulatu generalnego Francji i Instytutu Francuskiego. Rozwijał współpracę z samorządami francuskich miast, Orleanu i Bordeaux. Uniwersytet Monteskiusza w tym właśnie mieście przyznał Panu tytuł doktora honoris causa. Wiem też jak bardzo samorządowcy tych dwóch miast cenili sobie rozmowy z Panem przy okazji spotkań przedstawicieli samorządów zorganizowanych niedawno w Krakowie przez Związek Miast Polskich, którego Pan jest wiceprezesem od dwa tysiące jedenastego roku (2011).

Za to wszystko, czego Pan dokonał na rzecz pogłębiania stosunków francusko-polskich, za to, czego Pan jeszcze dokona, jestem o tym głęboko przekonany, Francja mianuje Pana Kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Jacek Majchrowski, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

opublikowano 18/10/2013

Haut de page