Uroczystość wręczenia odznaczeń za Zasługi dla Rolnictwa [fr]

W czwartek 25 maja 2017 r. Ambasador Francji Pierre Lévy przewodniczył ceremonii wręczenia odznaczeń, podczas której wręczył insygnia kawalera i oficera Orderu za Zasługi dla Rolnictwa trzem Polakom i jednemu Francuzowi.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG

Pani mecenas Marii Schittulli, wspólnikowi Kancelarii Eurex, Kamieniarz & Partners, Ambasador wręczył Order za Zasługi dla Rolnictwa w randze kawalera za zaangażowanie w promowanie win Chablis.

JPEG

Pana Philippe’a de Givenchy, importera win, właściciela specjalistycznego sklepu z winami przy ulicy Wilczej w Warszawie, Ambasador odznaczył Orderem Zasługi dla Rolnictwa w randze kawalera za działania na rzecz popularyzowania francuskich win wysokiej jakości w Polsce.

JPEG

Pani Wiesławie Gąsiorowskiej, dyrektorce Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie, prezesowi Stowarzyszenia EUROPEA Polska (polski oddział stowarzyszenia Europea International skupiającego europejskie szkoły rolnicze i leśne), Ambasador wręczył Order za Zasługi dla Rolnictwa w randze kawalera w uznaniu dla zaangażowania na rzecz rozwijania współpracy między Francją i Polską w dziedzinie szkolnictwa rolniczego.

JPEG

Pan Robert Mielżyński, znany enolog, importer i dystrybutor win w Polsce otrzymał z rąk Ambasadora Order Zasługi dla Rolnictwa w randze oficera w uznaniu dla jego ogromnego wkładu w upowszechnianie wiedzy o francuskich winach, czym bezpośrednio przyczynia się do promowania francuskiego handlu zagranicznego.

JPEG

opublikowano 02/06/2017

Haut de page