Uroczystość wręczenia odznaczeń (Rezydencja Ambasadora Francji, 20 października 2015 r.) [fr]

Uroczystość wręczenia odznaczeń panom Salimowi Bendoukhane’owi,
Serge’owi Bosca oraz paniom Anne Magré i Dorocie Rutkowskiej
Rezydencja Ambasadora Francji w Warszawie 20 października 2015 r.

Panie Ministrze,
Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie,
Panie Senatorze Jean-Yves Leconte,
Panie Przewodniczący polskiej sekcji Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi, drogi Jean Caillot,
Panie i Panowie Dyrektorzy,
Panie, Panowie, Drodzy Przyjaciele,

Ze szczególną przyjemnością witam Państwa dziś wieczorem w rezydencji, ponieważ zebraliśmy się, by wyrazić uznanie czterem osobom, które - każda na swój sposób - zaangażowały się w promowanie Francji i przyczyniły się do jej osiągnięć w Polsce, wykazując się przy tym szczerym oddaniem. Za swą działalność zostaną one dzisiaj odznaczone Narodowym Orderem Zasługi oraz Orderem Legii Honorowej.

Narodowy Order Legii Honorowej został ustanowiony przez Napoleona Bonaparte w 1802 roku. Jest on przyznawany osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozsławienia Francji i szerzenia wartości, których Francja broni i które propaguje na całym świecie. Narodowy Order Zasługi został ustanowiony przez prezydenta Charles’a de Gaulle’a w 1963 roku jako wyraz wdzięczności za zasługi dla narodu francuskiego.

Przed wręczeniem odznaczeń Panu Salimowi Bendoukhane’owi, Panu Serge’owi Bosca, Pani Anne Magré i Pani Dorocie Rutkowskiej, przypomnę krótko, jak chce tradycja, zasługi, dzięki którym te cztery zasłużone osoby, które - każda na swój sposób – stanowią ucieleśnienie siły i jakości relacji polsko-francuskich, zostały przez Francję wyróżnione.

***

Na początek zwracam się do Pana Konsula Salima Bendoukhane’a

Szanowny Panie Konsulu,

Urodził Pan się w Boghari w Algierii, ale dorastał Pan we Francji, gdzie rozpoczął Pan karierę zawodową w sektorze sklepów wielkopowierzchniowych. Po wielu latach zdobywania doświadczeń zawodowych jeden z przyjaciół z lat dzieciństwa zaproponował Panu pracę przy powiększeniu Centrum Leclerc w Royan (we Francji). Po pewnym czasie przystąpił Pan do wprowadzania firmy Leclerc na polski rynek. Współpracował Pan aktywnie przy otwarciu jej dwóch pierwszych sklepów w Warszawie w 1995 roku. Trzy lata później został Pan prezesem pierwszego hipermarketu Leclerc otwartego w Lublinie. Uczestniczył Pan w rozwijaniu francuskiego biznesu w tym mieście, a w 2003 roku otworzył Pan tam drugi hipermarket Leclerc.

Pomimo intensywnej działalności zawodowej sprawiającej, że czasami zdarzało się – jak Pan sam o tym wspomina – że „nie opuszczał sklepu przez bite dwa tygodnie”, znalazł Pan czas, by pełnić funkcję konsula honorowego Francji w Lublinie od 2011 roku. Nie żałował Pan czasu ani wysiłku, by na tym stanowisku służyć francuskiej społeczności województwa lubelskiego. Pana wrodzona szczodrość wyraziła się poparciem wielu charytatywnych inicjatyw przy pomocy środków ofiarowanych przez Pana przedsiębiorstwo. W maju i czerwcu 2010 roku, podczas powodzi na Wiśle, która spowodowała wielkie straty, przekazał Pan liczne dary w postaci żywności dla ewakuowanej ludności. Przyczynił się Pan również do wyposażenia kliniki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprzęt medyczny, jak również wsparł Pan finansowo hospicjum dla dzieci „Mały Książę” i stowarzyszenie pomagające niepełnosprawnym umysłowo.

Działał Pan również czynnie na rzecz rozpowszechniania języka i kultury francuskiej w tym regionie Polski wspierając w szczególności działalność kulturalno-edukacyjną ośrodka Alliance Française.

Chcąc wyrazić uznanie dla Pana działań na niwie społecznej odpowiedzialności biznesu, Pana zaangażowania w zacieśnianie więzów pomiędzy Francją i Polską, a także dla Pańskiej służby na rzecz francuskiej społeczności w województwie lubelskim w charakterze konsula honorowego, Francja postanowiła mianować Pana Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Salim Bendoukhane, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***

Zwracam się teraz do Pana Serge’a Bosca,

Szanowny Panie Prezesie,

Urodził się Pan w Marsylii. Odbył Pan studia inżynieryjne zakończone uzyskaniem dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk i Rzemiosł. W wieku 23 lat, jeszcze jako student, odkrył Pan po raz pierwszy Polskę, co stało się początkiem wielkiej przygody z tym krajem. Karierę zawodową rozpoczął Pan w Afryce francuskojęzycznej, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, ale szybko powrócił Pan do Polski, by pracować dla Saint-Gobain w Dąbrowie Górniczej. Z czasem został Pan dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Saint-Gobain Euroveder Polska produkującego elementy szklane do sprzętu AGD i paneli słonecznych.

Kilka lat później zmienił Pan branżę i został dyrektorem generalnym w Forte Sweden, spółce należącej do Sarbec Cosmetics, niezależnej francuskiej firmy produkującej kosmetyki. Od 2011 roku jest Pan prezesem i dyrektorem generalnym spółki Saur Neptune Gdańsk (SNG) specjalizującej się w dostarczaniu wody pitnej i odprowadzaniu ścieków, działającej w Gdańsku i Sopocie od 1992 roku. Była ona pierwszym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego utworzonego w sektorze usług użyteczności publicznej w Europie Środkowej. Pana przedsiębiorstwo stało się punktem odniesienia w dziedzinie zlecania przez samorządy usług użyteczności publicznej prywatnym operatorom.

Pomimo wytężonej działalności zawodowej znajdował Pan czas, by działać na rzecz francuskich interesów gospodarczych w Polsce, przyczyniając się do ich dynamicznego rozwoju. W latach 2009-2010 pełnił Pan funkcje wiceprezesa i skarbnika Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Warszawie. Pana instynkt biznesowy i sukcesy sprawiły, że został Pan mianowany członkiem Rady Gospodarczej przy Ambasadzie Francji, utworzonej w 2013 roku z misją wspierania francuskich działań gospodarczych Francji w Polsce.

Od najmłodszych lat interesował się Pan sportem. Najpierw grał Pan w piłkę ręczną, a następnie był Pan trenerem, został Pan również prezesem klubu piłki nożnej Sparta Szamotuły i działał w polskiej federacji rugby – tej dyscypliny sportu, którą się Pan pasjonuje. Jest Pan zresztą obecnie kandydatem na jej prezesa.

Francja, świadoma Pana licznych zasług dla wzmocnienia francusko-polskich więzów gospodarczych, postanowiła Pana wyróżnić za niestrudzone działania na rzecz codziennego kształtowania w Polsce wizerunku naszego kraju jako dążącego do doskonałości, skuteczności i pełni człowieczeństwa, mianując Pana Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Serge Bosca, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***

Trzecią dziś odznaczaną osobą jest Pani Anne Magré.

Szanowna Pani Dyrektor Generalna,

Urodziła się Pani w Pabu w Bretanii. Po studiach w Ecole Normale Supérieure zakończonych dyplomem z angielskiego, odbyła Pani studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej HEC w Paryżu. Następnie rozpoczęła Pani karierę zawodową w sektorze marketingu we Francji pracując dla firmy L’OREAL, gdzie doszła Pani do stanowiska szefa działu produktów. W 1998 przeprowadziła się Pani do Polski i objęła stanowisko dyrektora do spraw marketingu w L’OREAL Polska.

Rok 2002 był przełomowy w Pani karierze zawodowej, ponieważ zmieniła Pani radykalnie branżę i zaczęła pracować w handlu wielkopowierzchniowym. Została Pani dyrektorem generalnym głównego hipermarketu Leclerc w Warszawie. Na tym stanowisku starała się Pani wspierać francuski sektor rolno-spożywczy uczestnicząc bezpośrednio w promocji francuskiego stylu życia w dziedzinie sztuki kulinarnej, w tym wartościowego pieczywa i francuskich win. Organizowała Pani słynne „Tygodnie francuskie”, które dzięki powodzeniu, jakim się cieszyły, przyczyniły się do kształtowania pozytywnego obrazu naszego kraju i stanowią oczywisty atut w promocji naszego handlu zagranicznego.

Pomimo wytężonej pracy zawodowej znalazła Pani czas na działalność na stanowisku Radcy do spraw handlu zagranicznego, wykazując się zawsze, i to od kilku już lat, szczególnym dynamizmem i aktywnością na tym polu. Na tym stanowisku przyczynia się Pani poprzez działalność społeczną do rozwoju międzynarodowych kontaktów Francji. Pani przedsiębiorczość, umiejętności i znajomości w Polsce czynią z Pani niezmiernie cennego orędownika i obrońcę francuskich interesów gospodarczych. Potrafiła Pani pogodzić sukcesy zawodowe i udane życie osobiste, o czym świadczy obecność dzisiaj członków Pani rodziny. A wiadomo przecież, że dla kobiet stanowi to wyzwanie, z którym zbyt często muszą się mierzyć. Pozwolę sobie również podkreślić, że choć nie miała Pani żadnych rodzinnych związków z Polską, obecnie cała Pani rodzina, zarówno rodzice, jak i dzieci, mówią dzisiaj również swobodnie po polsku.

Pani droga zawodowa jest świadectwem wiary w siłę woli i umiejętności podejmowania ryzyka. Jest Pani symbolem dowodzącym, że nasi rodacy mogą osiągnąć sukces zagranicą. Za Pani otwartość umysłu, za niestrudzone wysiłki na rzecz promocji francuskiego dążenia do doskonałości, za włączanie się w życie wspólnoty francuskiej w Polsce, za Pani zaangażowanie w rozwój naszego handlu zagranicznego, władze Francji postanowiły Panią mianować Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Anne Magré, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***
A teraz zwracam się do Pani Poseł Doroty Rutkowskiej:

Szanowna Pani Poseł,

Urodziła się Pani w Skierniewicach w województwie łódzkim, gdzie bardzo wcześnie rozpoczęła Pani bogatą i różnorodną działalność zawodową. Pierwszą Pani ścieżką kariery zawodowej było ogrodnictwo, stąd pierwsza praca w firmie Hortex w Skierniewicach. Jednak bardzo szybko zainteresowała się Pani dziennikarstwem i pełniła Pani funkcje redaktora i redaktora naczelnego w kilku czasopismach o zasięgu lokalnym, w tym w dodatku regionalnym do „Gazety Wyborczej”. Poprzez tę działalność oswajała się Pani z zagadnieniami życia samorządowego, skłoniło to też Panią do rozpoczęcia kariery politycznej. Zwrot ten dokonuje się w 2002 roku, kiedy to uzyskała Pani mandat radnego do rady miejskiej w Skierniewicach.

Już wtedy przejawia się także Pani zainteresowanie Francją, między innymi poprzez zaangażowanie na rzecz kontaktów na szczeblu polskich i francuskich władz miejskich, czego przykładem jest współpraca partnerska Pani miasta, czyli Skierniewic, z francuskim miastem Châtelaillon na południowym zachodzie, a dokładniej w regionie Poitou-Charentes. Zachowuję w pamięci żywe wspomnienie mojego uczestnictwa w wizycie licznej delegacji z tej sympatycznej francuskiej miejscowości.

Podejmuje Pani dalszą naukę uzyskując dyplom magisterski z socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, nie porzucając przy tym działalności na niwie politycznej. Do Sejmu wchodzi Pani w roku dwa tysiące dziesiątym, zastępując innego posła, który zrezygnował z mandatu. W kolejnych wyborach do Sejmu uzyskuje Pani ponowny mandat. Wkrótce potem obejmuje Pani funkcję przewodniczącej w Polsko-Francuskiej Grupie Parlamentarnej, wykazując się wielkim zaangażowaniem i niesłabnącym dynamizmem w promowaniu współpracy międzyparlamentarnej obu naszych krajów. Między innymi odegrała Pani niezastąpioną rolę w przygotowaniu i przebiegu niezwykle udanej wizyty francuskich parlamentarzystów w Warszawie w 2013 roku.

Dzięki temu zaangażowaniu na rzecz rozwoju relacji polsko-francuskich, któremu stale towarzyszy żywe zainteresowanie francuską kulturą, w tym w dziedzinie muzyki, stała się Pani niezmiernie cennym i wytrwałym rozmówcą dla Ambasady Francji, dzięki czemu możemy wspólnie działać dla umacniania tych dwustronnych relacji.

Mając świadomość i pełne uznanie dla Pani zaangażowania i determinacji w dziele kształtowania współpracy politycznej obu krajów, między innymi na szczeblu współpracy samorządów i parlamentów Polski i Francji, Prezydent Republiki Francuskiej postanowił mianować Panią kawalerem narodowego orderu Legii Honorowej.

Dorota Rutkowska, au nom du Président de la République, nous vous remettons les insignes de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur./.

opublikowano 21/10/2015

Haut de page