Uroczystość wręczenia odznaczeń, 7 września 2016 r. [fr]

W środę 7 września br., Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, wręczył w swojej rezydencji odznaczenia czterem wybitnym osobistościom w uznaniu ich działalności na rzecz upowszechniania kultury francuskiej w Polsce i umacniania relacji dwustronnych.

JPEG

-  Przemówienia Ambasadora

Profesorowi Andrzejowi Chmielewskiemu, specjaliście z zakresu inżynierii chemicznej, dyrektorowi Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, redaktorowi naczelnemu naukowego periodyku „Nukleonika”, doradcy dla wielu organizacji międzynarodowych, przede wszystkim Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, ważnemu partnerowi ambasady w sprawach energetyki jądrowej, Ambasador wręczył insygnia komandora Orderu Palm Akademickich.

JPEG

Profesorowi Tomaszowi Schrammowi, specjaliście z zakresu historii, honorowemu profesorowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorowi publikacji m. in. na temat francuskich misji wojskowych w państwach Europy Środkowej w okresie międzywojennym, Ambasador wręczył insygnia kawalera Narodowego Orderu Zasługi.

JPEG

Pułkownikowi Rolandowi Delawarde’owi, oficerowi elitarnej Legii Cudzoziemskiej, uczestnikowi misji w Bośni i Hercegowinie, w Dżibuti, w Egipcie i w Erytrei, od 2014 r. attaché wojskowemu w Ambasadzie Francji w Polsce, gdzie kilka razy przyjmował francuskiego ministra Obrony i organizował pobyty oddziałów francuskich sił zbrojnych, Ambasador wręczył insygnia kawalera Orderu Legii Honorowej.

JPEG

Profesorowi Michałowi Seweryńskiemu, senatorowi, byłemu ministrowi Edukacji i Nauki, doktorowi prawa i międzynarodowemu specjaliście prawa pracy, w latach 1998 do 2005 konsulowi honorowemu Francji w Łodzi, a przy tym byłemu przewodniczącemu Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej, Ambasador wręczył insygnia kawalera Orderu Legii Honorowego.

JPEG

opublikowano 07/12/2016

Haut de page