Uroczystość wręczenia odznaczeń czterem zasłużonym Polkom. [fr]

Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, urządził 29 października uroczystość w swej rezydencji, podczas której wręczył wysokie odznaczenia czterem zasłużonym Polkom.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 75.7 kb
Uroczystość wręczenia odznaczeń czterem zasłużonym Polkom. Na zdjęciu od lewej do prawej: dr hab. Krystyna Gabryjelska, dr Elżbieta Jastrzębska, Ambasador Francji Pierre Buhler, Irena Kruszka i Janina Zielińska

Ambasador odznaczył Orderem Palm Akademickich w randze Kawalera panią dr hab. Krystynę Gabryjelską, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizującą się w historii i literaturze Francji XVIII wieku, która otrzymała tytuł doktora za pracę „Teorie literackie Louisa-Sébastiena Merciera”, a habilitację dzięki pracy „Doktryny estetyczne i literackie w hasłach „Encyklopedii” Diderota”. Pani Profesor wykazała się szczególnym zaangażowaniem we współpracę z francuskimi uniwersytetami oraz kształcenie polskich nauczycieli z zakresu języka francuskiego.

JPEG

JPEG

Pani dr Elżbieta Jastrzębska, adiunkt i kierownik w Zakładzie Filologii Romańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalistka od nauczania języka francuskiego i organizatorka współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim a szkołami wyższymi we Francji, została odznaczona Orderem Palm Akademickich w randze Oficera.

JPEG

JPEG - 84.8 kb
dr Elżbieta Jastrzębska, Patrycja Stankiewicz-Hadrych, Attachée prasowa Ambasady Francji i Ambasador Francji Pierre Buhler

Pani Irena Kruszka, absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Poznańskiego, długoletnia redaktorka wydawnictwa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie sekretarz generalny, a obecnie dyrektorka Alliance Française w Toruniu, bardzo zaangażowana w promocję i szerzenie francuskiej kultury, również otrzymała Order Palm Akademickich w randze Oficera.

JPEG

JPEG

Pani Janina Zielińska, absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka języka francuskiego w Gdyni a następnie w Gdańsku, później mianowana wykładowcą języka francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim, była przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego, obecnie kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego Uniwersytetu Warszawskiego i pierwszy doradca Prezesa Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego, została odznaczona francuskim Narodowym Orderem Zasługi w randze Oficera.

JPEG

JPEG

Serdeczine gratulujemy tym czterem wybitnym animatorkom francusko-polskiej współpracy kulturalnej, pedagogicznej i uniwersyteckiej!

opublikowano 12/01/2015

Haut de page