Uroczystość wręczenia odznaczeń (24 marca 2015r.) [fr]

We wtorek 24 marca br. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler wręczył odznaczenia Grażynie Zakrzewskiej-Kołtuniewicz, profesorowi w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, Adamowi Sankowskiemu, szefowi przedsiębiorstwa i prezesowi Stowarzyszenia Francja-Polska oraz Małgorzacie Pyziak-Szafnickiej, profesorowi prawa i sędzi Trybunału Konstytucyjnego.

JPEG

W obecności licznych gości przybyłych na ceremonię wręczył odznaczenie Kawalera Narodowego Orderu Zasługi profesor Grażynie Zakrzewskiej-Kołtuniewicz za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii jądrowej oraz za zaangażowanie na rzecz równości zawodowej kobiet i mężczyzn, natomiast Adamowi Sankowskiemu za nieustanny wkład w zacieśnianie francusko-polskich więzów gospodarczych. Następnie Ambasador wręczył insygnia Kawalera Orderu Legii Honorowej Małgorzacie Pyziak-Szafnickiej, profesorowi prawa i sędzi Trybunału Konstytucyjnego za zaangażowania na rzecz przybliżania znajomości francuskiej kultury prawnej w Polsce.

JPEG

W okolicznościowym przemówieniu Ambasador przypomniał wybitne zasługi bohaterów uroczystości (tekst przemówienia).

opublikowano 20/07/2015

Haut de page