Uroczystość wręczenia odznaczeń 11 maja 2017 r. [fr]

11 maja 2017 r. odbyła się w rezydencji Francji ceremonia wręczenia francuskich odznaczeń. Ambasador Pierre Lévy wręczył Order Zasługi Leszkowi Drogoszowi i Order Legii Honorowej Rafałowi Trzaskowskiemu i Włodzimierzowi Puzynie.

[pełny tekst przemówienia]

Panu Leszkowi Drogoszowi, dyrektorowi Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pierwszoplanowemu partnerowi Ambasady Francji w zakresie współpracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i klimatu, który szczególnie włączył się w akcję ECO-MIASTO, promującą ideę zrównoważonego miasta, a także bardzo aktywnego w rozwijaniu platformy Partnerstwo dla Klimatu, prowadzonej przez władze Warszawy, Ambasador wręczył francuski Order Zasługi w randze kawalera.

JPEG - 203.7 kb
Leszek Drogosz i Pierre Lévy

Panu Rafałowi Trzaskowskiemu, posłowi na Sejm i wiceprzewodniczącemu Europejskiej Partii Ludowej, który był poprzednio Ministrem Administracji i Cyfryzacji, a także sekretarzem stanu do Spraw Europejskich oraz deputowanym do Parlamentu Europejskiego, działającemu stale na rzecz współpracy polsko-francuskiej na szczeblu Unii Europejskiej, jak i z Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego, Ambasador wręczył odznaczenie Orderu Legii Honorowej w randze kawalera.

JPEG - 188.9 kb
Serdeczny uścisk dłoni między Pierre’m Lévym i Rafałem Trzaskowskim

Pana Włodzimierza Puzynę, konsula honorowego Francji w Szczecinie, aktywnego działacza Solidarności w latach 80., posła na Sejm w latach od 1991 do 2001, współtwórcę przemian demokratycznych w Polsce, a w szczególności w zakresie administracji terytorialnej i rozwoju polskiej samorządności, Ambasador odznaczył insygniami Orderu Legii Honorowej w randze oficera.

JPEG - 198.8 kb
Ambasador odznacza Włodzimierza Puzynę
JPEG - 198.9 kb
Od lewej do prawej: ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Leszek Drogosz ; poseł na Sejm Rafał Trzaskowski i konsul honorowy Francji w Szczecinie Włodzimierz Puzyna

opublikowano 24/05/2017

Haut de page