Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu ECO-MIASTO 14 października 2015 [fr]

Szanowny Panie Ministrze (doradca Prezydenta RP),
Szanowny Panie Prezesie (Zbigniew Szpak, Prezes KAPE),
Szanowne Panie i Panowie Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie,
Drodzy Partnerzy,
Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Ambasadzie Francji, już trzeci rok z rzędu, na uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu „ECO-MIASTO”.
Realizując tę operację od dwa tysiące trzynastego roku, Ambasada Francji w Polsce kontynuuje pracę rozpoczętą wiele lat temu a polegającą na wspieraniu transformacji ekologicznej polskich miast. W tym roku ta inicjatywa nabrała szczególnego znaczenia, bo jak Państwu wiadomo, za kilka tygodni Paryż będzie gospodarzem COP 21, międzynarodowej konferencji w sprawie zmian klimatu. Stawka tego spotkania jest wyjątkowo wysoka: zahamować zmiany klimatu, które stanowią zagrożenie dla naszych społeczeństw i gospodarki naszych państw. Rok dwa tysiące czternasty był najcieplejszym od czasu wykonywania pomiarów a rok dwa tysiące piętnasty prawdopodobnie pobije rekord swego poprzednika, bowiem miniony sierpień, w skali całego świata, był najcieplejszym, jaki dotychczas odnotowano. Widzieliśmy to i nadal widzimy, po upalnym lecie tutaj w Polsce, kiedy mogliśmy niemal pieszo przejść przez Wisłę.

Na dwa miesiące przed spotkaniem, sto czterdzieści sześć (146) krajów odpowiedzialnych za emisję osiemdziesięciu siedem procent (87%) gazów cieplarnianych przedstawiło swoje kontrybucje redukcji. Te wspaniałe i jakże zachęcające wyniki stanowią ważny etap na drodze do przyjęcia w Paryżu powszechnego porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Jednakże nasz cel nie zostanie osiągnięty bez zaangażowania się na szczeblu terytorialnym a zwłaszcza zaangażowania miast i ich mieszkańców. W rzeczywistości, walka z ociepleniem klimatu jest przede wszystkim wyzwaniem lokalnym, bowiem do roku dwa tysiące pięćdziesiątego (2050), w miastach zamieszka dwie trzecie ludzkości. Aglomeracje miejskie będą odpowiedzialne za siedemdziesiąt procent (70%) emisji dwutlenku węgla. Jeśli miasta stają dzisiaj wobec wyzwania związanego ze zmianami klimatu to jednocześnie właśnie w miastach podejmowane są decyzje o wprowadzeniu innowacyjnych czy doświadczalnych rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, które są niezbędne, by sprostać temu zadaniu.

W dwa tysiące trzynastym roku, w ramach przygotowań do konferencji COP21, Organizacja Narodów Zjednoczonych założyła portal NAZCA ( Nazca Climate Action), który ma zbierać wszelkie konkretne inicjatywy podejmowane przez miasta na całym świecie, w tym liczne miasta francuskie i polskie, nasze stolice: Paryż i Warszawa, na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Portal obrazuje bogactwo i różnorodność działań prowadzonych przez kluczowe podmioty niepaństwowe, w tym urzędy miast. Celem tych inicjatyw jest zachęcenie innych do zwiększonego wysiłku, aby osiągnąć powszechne porozumienie w sprawie zmian klimatu.

Jest to zresztą przesłaniem „Deklaracji prezydentów i burmistrzów europejskich miast w sprawie klimatu”, przyjętej w Paryżu dwudziestego szóstego marca tego roku przez prezydentów trzydziestu jeden (31) miast europejskich, w tym stolic dwudziestu ośmiu państw członkowskich. Wśród nich była pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, której pragnę jeszcze raz podziękować za udział w tym spotkaniu. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się zmniejszyć, o co najmniej czterdzieści procent (40%), emisję gazów cieplarnianych do roku dwa tysiące trzydziestego (2030), inwestować przede wszystkim w sektory, które są najbardziej odpowiedzialne za tę emisję, a mianowicie: transport, budownictwo, zaopatrzenie w energię i wykorzystanie odpadów. Poza tym, zobowiązali się do zacieśniania współpracy i wymiany doświadczeń między miastami.

Pragnę gorąco powitać wśród nas panią Anne Ged, Dyrektora Paryskiej Agencji do spraw Klimatu (l’Agence parisienne du climat). Mam nadzieję, że spotkania z przedstawicielami Urzędu miasta stołecznego Warszawy, w których uczestniczyły Panie dzisiaj rano były owocne i pozwolą opracować konkretne projekty współpracy, w szczególności w tak ważnym obszarze, jakim jest klimat. Rzeczywiście, Paryż i Warszawa, które współpracują od wielu lat, mogą wzajemnie wiele wnieść w tej dziedzinie, czy to w sektorze mobilności, a mianowicie systemu wspólnego użytkowania samochodów osobowych zwanego Car-sharing’iem, czy transformacji energetycznej, dzieląc się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

W szerszym zakresie, w tę dynamikę wpisuje się konkurs ECO-MIASTO, sprzyjając wymianie między francuskimi i polskimi gminami w zakresie miejskiej polityki zrównoważonego rozwoju. Zauważam tutaj istniejącą komplementarność między działaniami naszej dyplomacji w kwestiach zmian klimatu i działaniami, można powiedzieć „w terenie”, prowadzonymi przez Ambasadę Francji a skierowanymi do polskich miast i gmin.

W tym roku, ważnymi wydarzeniami były cztery seminaria, które zorganizowaliśmy od czerwca do września w Katowicach, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. Dotyczyły odpowiednio tematyki efektywności energetycznej, gospodarki wodnej, zrównoważonej mobilności i gospodarki odpadami. Tegoroczna edycja konkursu ECO-MIASTO dobiega końca, za chwilę odbędzie się ceremonia wręczenia nagród laureatom, najbardziej zaangażowanym w działania w tych czterech dziedzinach.

Dla każdej z tych kategorii, jury złożone z niezależnych polskich ekspertów zebrało się w Ambasadzie, by wyróżnić polskie miasta i gminy, za ich dokonania w poszczególnych kategoriach tegorocznej edycji. Kilkoro członków jury jest dzisiaj obecnych wśród nas, korzystam z okazji, aby gorąco im podziękować, że zechcieli poświęcić swój czas i przeanalizowali wszystkie zgłoszenia konkursowe.
Urzędy miast i gmin zostały ocenione pod względem konkretnych realizacji a także projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju i zdolności włączenia swoich mieszkańców do tego procesu. Bowiem powodzenie transformacji energetycznej zależy oczywiście od zaangażowania władz publicznych, ale wymaga również czynnego udziału społeczeństwa obywatelskiego. Pragnę dzisiaj podziękować prezydentom i burmistrzom trzydziestu ośmiu (38) miast oraz pracownikom urzędów miejskich i gminnych. Poświęcili swój cenny czas i włożyli dużo wysiłku w przygotowanie do konkursu.

Zanim przejdę do punktu, na który wszyscy czekają, do wręczenia nagród, chciałbym również podziękować wszystkim naszym sponsorom i partnerom, bez których konkurs ECO-MIASTO nie mógłby być organizowany.

Przede wszystkim dziękuję przedsiębiorstwom, które są naszymi partnerami przy realizacji tego przedsięwzięcia, firmie Renault, która jest z nami od pierwszej edycji, koncernowi EDF (EDF Polska, TIRU i DK Energy), spółkom SAUR, Schneider Electric i Saint-Gobain. To wsparcie udzielona naszej inicjatywie przez francuskie przedsiębiorstwa przypomina, że wymiar partnerski stanowi podstawowy element zrównoważonego rozwoju. Poprzez swoją politykę odpowiedzialności społecznej i ekologicznej oraz innowacyjne technologie, które opracowują i wdrażają, przedsiębiorstwa są równoprawnymi uczestnikami transformacji ekologicznej.

Pragnę również gorąco podziękować polskim instytucjom będącym partnerami konkursu ECO-MIASTO za ich stałe wsparcie, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. A także Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii, za fachową pomoc. Dziękuję również warszawskiej platformie współpracy „Partnerstwo dla Klimatu”, Związkowi Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich oraz europejskiej sieci URBACT za zaangażowanie w przeprowadzenie konkursu. Przypomnę jeszcze, że w tym roku mieliśmy partnera medialnego: biuletyn Teraz Środowisko, który wpierał nas przez cały rok i upowszechniał wiedzę o konkursie.

Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę.

opublikowano 14/10/2015

Haut de page