Uroczystość wręczenia insygniów Kawalera Legii Honorowej w siedzibie „Gras Savoye Polska” 16 października 2013 r. [fr]

16 października podczas uroczystości zorganizowanej w siedzibie „Gras Savoye Polska” Ambasador Francji w Polsce Pan Pierre Buhler wręczył kawalerskie insygnia Legii Honorowej Panu Aleksandrowi Konopce.

- Przemówienie Ambasadora

Pan Aleksander Konopka odbył studia z inżynierii lądowej na Politechnice Warszawskiej, a uzyskał dyplom ze stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował również w Wyższej Szkole Biznesu i w Instytucie Wyższych Studiów Handlowych (IESE) Uniwersytetu Nawarry, gdzie zdobył wykształcenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Doskonale zna język francuski. Od dwudziestu lat piastuje odpowiedzialne stanowiska w firmie ubezpieczeniowej „Gras Savoye”. W Polsce pełni od 2004 r. funkcję Prezesa Zarządu „Gras Savoye Polska”.

JPEG

JPEG

JPEG

opublikowano 17/10/2013

Haut de page