Uroczystość wręczenia insygniów Kawalera Legii Honorowej Alexandrowi Konopce (16 października 2013 r.)

Uroczystość wręczenia
insygniów Kawalera Legii Honorowej
Panu Alexandrowi Konopce

(16 października 2013 r.)

Szanowne Panie, szanowni Panowie, drodzy Przyjaciele,

Cieszę się, że dzisiejszego wieczoru mam okazję wręczyć w Państwa obecności insygnia Kawalera Orderu Legii Honorowej Panu Alexandrowi Konopce, który to order został mu przyznany na mocy rozporządzenia Prezydenta Republiki Francuskiej.

Jak Państwu wiadomo, Order Legii Honorowej został ustanowiony w tysiąc osiemset drugim (1802) roku przez Napoleona Bonaparte. Odtąd Francja odznacza tym orderem osoby, które wyróżniają się wybitnymi zasługami na rzecz Francji oraz wartości, które ten kraj reprezentuje.

Zanim wręczę odznaczenie Panu Konopce, pozwolą Państwo, że w kilku słowach przedstawię osiągnięcia, jakimi zasłużył sobie na to wyróżnienie.

Drogi Panie Alexandrze Konopka,

Jest Pan tak zwanym „honnête homme”, jak to mawiano w siedemnastym (XVII) wieku, czyli człowiekiem prawym i zarazem uniwersalnym, który dąży do pogłębiania wiedzy w różnych dziedzinach. Ukończył Pan inżynierię lądową na Politechnice Warszawskiej, a także stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doskonalił Pan swoje wykształcenie w Wyższej Szkole Biznesu, jak i w Instytucie Wyższych Studiów Handlowych (IESE) Uniwersytetu Nawarry.

Pana osoba wpisuje się w długą tradycję Polaków-Europejczyków, wykształconych frankofili, dla których język francuski nie jest językiem obcym, a Francja nie jest obcym krajem.

Tak więc karierę zawodową rozpoczyna Pan w Paryżu, najpierw w firmie zajmującej się produkcją konstrukcji stalowych, a następnie jako broker ubezpieczeniowy.

Po stworzeniu na początku lat dziewięćdziesiątych firmy brokerskiej Asekuracja II został Pan jej prezesem, następnie, już blisko dwadzieścia lat temu, dołączył Pan do grupy Gras Savoye, gdzie Pana podwójne doświadczenie – francuskie i polskie – okaże się tak cenne. W tej firmie osiąga Pan kolejne szczeble kariery, stając się wiceprezesem, a od dwa tysiące czwartego roku prezesem zarządu Gras Savoye Polska.

Pełniąc te funkcje w zarządzie polskiej filii ważnej francuskiej grupy brokerskiej, zawsze kładł Pan nacisk na promowanie w środowisku biznesowym języka francuskiego, którym Pan tak doskonale włada; na przykład wprowadził Pan kursy języka francuskiego dla swych współpracowników. Ponadto wspiera Pan aktywnie działalność Stowarzyszenia Francja-Polska, które skupia absolwentów studiów i programów francuskojęzycznych w Polsce, wśród nich liczne grono młodych polskich przedsiębiorców.

Jest Pan także inicjatorem różnych przedsięwzięć mających na celu przybliżenie polskim specjalistom francuskiej wiedzy fachowej w zakresie tzw. ubezpieczenia dziesięcioletniego, kartografii ryzyka a także zarządzania ryzykiem w sektorze energetyki jądrowej i energetyki ze źródeł odnawialnych, przyczyniając się w ten sposób w znaczącym stopniu do promowania francuskiego know-how w tych dziedzinach.

Czy muszę dodawać, że Pana znajomość polskiego sektora finansów i kół biznesowych, połączona z niezwykłą gotowością do współpracy sprawiają, że jest Pan jakże cennym i uprzywilejowanym rozmówcą dla Ambasady Francji?

Drogi Panie Alexandrze Konopka, należy Pan do osób, które na co dzień zdecydowanie i skutecznie przyczyniają się do rozwoju francuskich przedsięwzięć gospodarczych w Polsce oraz do promocji języka francuskiego w tym kraju; dlatego Francja postanowiła mianować Pana kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Alexander Konopka, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

opublikowano 17/10/2013

Haut de page