Uroczystość wręczenia dyplomów 14 uczestnikom stażu zawodowego z Le Mans [fr]

24 marca 2014 roku Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler wręczył dyplomy 14 młodym Francuzom, którzy odbyli staże zawodowe we francuskich przedsiębiorstwach działających w Polsce (Batida, Decathlon, Empik, Leroy Merlin). Ci młodzi ludzie, kształcący się w specjalizacji handlowej w ośrodku szkolenia praktykantów przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Le Mans (CCI Formation Le Mans), rozpoczęli staż w Polsce od dwudniowego kursu języka i kultury polskiej zorganizowanego przez Instytut Francuski, po którym rozpoczęli pracę w swych firmach. Sam staż trwał dwa tygodnie i był połączony ze zwiedzaniem Warszawy.

JPEG

JPEG

Staż ten, finansowany z funduszy europejskich w ramach programu „Leonardo da Vinci”, jest kontynuacją programu zapoczątkowanego w 2013 roku, dzięki któremu jedenastu młodych mieszkańców Le Mans odbyło staż zawodowy w Polsce. Owocna współpraca nawiązana w zeszłym roku ułatwiła organizację pobytu następnej, liczniejszej grupy stażystów.

JPEG

Pan Ambasador wyraził podziękowania firmom zatrudniającym stażystów i przedstawicielom CCI Formation Le Mans za ich zaangażowanie. Przypomniał również, że zgodnie z życzeniem Prezydenta Francji, integracja zawodowa młodzieży stanowi jeden z priorytetów Ambasady Francji. Dwudniowy staż języka i kultury francuskiej zorganizowany przez Instytut Francuski w Warszawie był najlepszym przykładem wsparcia udzielonego przez francuskie służby w Polsce współpracy między CCI z Le Mans a francuskimi przedsiębiorstwami w Polsce.

- Przemówienie Ambasadora

opublikowano 16/05/2014

Haut de page