Uroczystość wręczenia Orderów Palm Akademickich [fr]

W poniedziałek 11 czerwca 2018 r. w rezydencji Ambasady Francji, odbyła się uroczystość wręczenia insygniów Orderu Palm Akademickich. Ambasador Pierre Lévy odznaczył cztery osoby za wkład w rozwój francusko-polskiej współpracy w dziedzinie badań jądrowych i bezpieczeństwa jądrowego.

Ambasador wręczył Order Palm Akademickich w randze Komandora profesorowi Grzegorzowi Wrochnie. Do roku 2015 profesor Wrochna kierował Narodowym Centrum Badań Jądrowych a obecnie jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Fizyki Wielkich Energii (BP3) i Pełnomocnikiem Dyrektora NCBJ ds. Współpracy Międzynarodowej. Aktywnie wspiera rozwój francusko-polskiej współpracy naukowej, w szczególności z francuskim Komisariatem do spraw energii atomowej i alternatywnych źródeł energii (CEA), podejmuje również działania na forum europejskim.

- Przemówienie ambasadora

JPEG - 211.7 kb
Ambasador odznacza profesora Grzegorza Wrochnȩ

Tomasz Jackowski otrzymał insygnia Oficera Orderu Palm Akademickich. Przez wszystkie lata swej kariery zawodowej pracował na rzecz zacieśnienia relacji dwustronnych oraz na poziomie europejskim w wielu dziedzinach sektora jądrowego. Zaangażował się zwłaszcza w prace grupy roboczej poświęconej kogeneracji w ramach europejskiej platformy technologicznej SNETP.

JPEG - 194 kb
Ambasador odznacza Pana Tomasza Jackowskiego

Profesor Jacek Jagielski, dyrektor Departamentu Fizyki Materiałów NCBJ otrzymał insygnia Oficera Orderu Palm Akademickich za zasługi w rozwijaniu współpracy między Francją i Polską poprzez liczne projekty realizowane wspólnie z naukowcami z CEA i kierowanie przewodami doktorskimi w tzw. ko-promocji. Obecnie profesor Jagielski zaangażował się w realizację projektu utworzenia Centrum doskonałości w dziedzinie materiałów jądrowych (NOMATEN).

JPEG - 218.7 kb
Ambasador odznacza profesora Jacka Jagielskiego

Ambasador wręczył insygnia Oficera Orderu Palm Akademickich dr hab. inż. Krzysztofowi Kurkowi, dyrektorowi Narodowego Centrum Badań Jądrowych za wspieranie współpracy NCBJ z Francją, w szczególności za partnerskie relacje z francuskim Komisariatem do spraw energii atomowej i alternatywnych źródeł energii (CEA), wspólne prace badawcze oraz prace doktorskie przygotowywane w tzw. ko-promocji.

JPEG - 170.1 kb
Dr hab. inż. Krzysztof Kurek
JPEG - 230.2 kb
Ambasador Francji Pierre Lévy, Dyrektor Krzysztof Kurek, profesor Jacek Jagielski, Tomasz Jackowski, profesor Grzegorz Wrochna, Carole Wahide, Radca ds. nuklearnych

opublikowano 07/01/2019

Haut de page