Uroczystość wręczenia Komandorii Orderu Sztuki i Literatury [fr]

6 marca 2018 r., Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, wręczył insygnia komandora Orderu Sztuki i Literatury trzem wybitnym przedstawicielom świata kultury: Wojciechowi Pszoniakowi, Małgorzacie Omilanowskiej i Piotrowi Skubiszewskiemu. Order Sztuki i Literatury ustanowiony w 1957 roku jest przyznawany za zasługi na polu artystycznym lub literackim oraz za wkład w promowanie sztuki i literatury.

JPEG

- Przemówienie Ambasadora

Wojciech Pszoniak jest wybitnym aktorem, przez znaczną część swojej kariery artystycznej pracował we Francji. Dzieląc swoje życie między Francję i Polskę, nieustannie pracował na rzecz zbliżenia między naszymi dwoma krajami. Wojciech Pszoniak został mianowany komandorem Orderu Sztuki i Literatury.

JPEG - 4.5 Mb
Ambasador Pierre Lévy wrȩczył Wojciechowi Pszoniakowi Order Sztuki i Literatury w randze komandora

Małgorzata Omilanowska jest profesorem nauk humanistycznych. W przeszłości była ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Za promowanie kultury francuskiej w Polsce i zaangażowanie w ochronę praw autorskich w środowisku cyfrowym, profesor Omilanowska otrzymała insygnia komandora Orderu Sztuki i Literatury.

JPEG - 6.9 Mb
Ambasador Pierre Lévy wrȩczył Małgorzacie Omilanowskiej Order Sztuki i Literatury w randze komandora

Piotr Skubiszewski jest profesorem historii sztuki. Pracował na wielu uniwersytetach, w tym na uniwersytecie w Poitiers. Przez wszystkie lata kariery naukowo-badawczej działał na rzecz trwałego zacieśnienia relacji francusko-polskich. Publikując swoje prace badawcze w języku francuskim przyczynił się do upowszechniania w świecie frankofońskim wiedzy z zakresu historii sztuki, za te zasługi został mianowany komandorem Orderu Sztuki i Literatury.

JPEG - 2.7 Mb
Ambasador Pierre Lévy wrȩczył Piotrowi Skubiszewskiemu Order Sztuki i Literatury w randze komandora

opublikowano 23/03/2018

Haut de page