Uroczystość węczenia nagród ECO-MIASTO 2016 [fr]

Szanowny Panie Ministrze (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek,
Szanowny Panie Prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Szanowny Panie Prezesie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Szanowna Pani Dyrektor Krajowej Agencji Poszanowania Energii,
Szanowni Partnerzy inicjatywy Eco-Miasto,
Szanowni Państwo,

Mam dziś przyjemność i zaszczyt gościć Państwa na tej uroczystości wręczenia nagród czwartej już edycji konkursu ECO-MIASTO.

Poprzez tę inicjatywę, podjętą w 2013 roku, ambasada Francji w Polsce zachęca do ekologicznej transformacji w polskich miastach i ją wspiera. ECO-MIASTO stanowi przede wszystkim ilustrację zaangażowania Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki z globalnym ociepleniem.

W ubiegłym roku nasze zaangażowanie było szczególne ze względu na to, że Francja przewodniczyła - do wczoraj - Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP21. Wczoraj właśnie Francja przekazała pałeczkę Maroku.
Jak Państwu wiadomo, ubiegłoroczna, historyczna już grudniowa konferencja we Francji umożliwiła osiągnięcie tak zwanego paryskiego porozumienia klimatycznego, będącego pierwszą globalną umową dotyczącą klimatu, przyjętą jednogłośnie przez 195 krajów. Cieszę się, że Polska dokonała ratyfikacji tego fundamentalnego traktatu i że ramię w ramię czynimy postępy w tej dziedzinie, jakże istotnej dla ochrony naturalnego środowiska i naszej planety.

To porozumienie weszło w życie kilka dni temu i do nas należy jego wdrożenie.
Fundamentalne znaczenie tego porozumienia wynika z faktu, że ma ono do końca tego wieku doprowadzić do ograniczenia wzrostu temperatury do poziomu poniżej 2°C. Osiągnięcie tego celu zależy także od działań na szczeblu lokalnym. Właśnie w miastach istnieją liczne, konkretne mechanizmy działania, a to dzięki kompetencjom powierzonym burmistrzom i prezydentom miast. Transport, gospodarka mieszkaniowa czy energetyka – oto przykłady obszarów, w których innowacja pozwala wypracować konkretne rozwiązania.

Dlatego też, z inicjatywy władz miasta Paryża z okazji konferencji paryskiej COP21 odbył się „szczyt prezydentów miast”. Wzięło w nim udział ponad tysiąc prezydentów miast z całego świata, a wśród nich Prezydent Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przy tej okazji samorządowcy z całego świata nadali formalny charakter swym zobowiązaniom przyjmując i podpisując wspólną deklarację polityczną, w której poruszono wszystkie aspekty walki z globalnym ociepleniem: zmniejszanie emisji, przystosowywanie budowli i infrastruktury, a także finansowanie tych działań. Samorządowcy zobowiązali się też do popierania współpracy i wymiany doświadczeń między miastami.

Właśnie w tym kontekście nasza ambasada podjęła już w roku 2013 działania na rzecz polskich miast, chcąc je zachęcić do wprowadzania zrównoważonej polityki miejskiej i do wymiany doświadczeń w ramach inicjatywy ECO-MIASTO.

W ramach tego projektu organizujemy seminaria, podczas których samorządy terytorialne Francji i Polski dzielą się dobrymi praktykami i konkretnymi rozwiązaniami. W tym roku w październiku odbyło się pięć takich seminariów na następujące tematy: w Gdyni o zarządzaniu lokalnymi systemami energetycznymi, w Zabrzu o gospodarce wodnej, w Łodzi o efektywności energetycznej budynków, w Warszawie o zrównoważonej mobilności oraz w Krakowie o jakości powietrza.

Pierwszego lipca został ogłoszony konkurs, w którym w tym roku wzięło udział 29 polskich miast, w tym 7 miast wojewódzkich. W sumie wpłynęło blisko 50 projektów lokalnych.

Pragnę podziękować członkom jury, w skład którego weszli polscy eksperci różnych instytucji publicznych oraz przedstawiciele uczelni wyższych. Dzięki nim, konkurs mógł sprostać wysokim wymaganiom jakościowym.

Chciałbym również wyrazić podziękowanie francuskim firmom partnerskim, których włączenie się w projekt ECO-MIASTO podkreśla, jak istotne jest znaczenie partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju.

Dzięki prowadzonej polityce odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, a także dzięki innowacyjnym technologiom, które tworzą i stosują, te francuskie przedsiębiorstwa są ważnymi uczestnikami transformacji ekologicznej, zarówno we Francji, jak i w Polsce, gdzie prowadzą działalność.

Słowa serdecznego podziękowania należą się więc firmom Renault Polska, SAUR, grupie EDF–EDF Polska, TIRU oraz DK Energy i Saint-Gobain, wiernym partnerom naszego projektu.

W tym roku dołączył do nas nowy partner, fundacja LafargeHolcim, która przeprowadziła akcję edukacyjną, uczulając najmłodsze pokolenie na wyzwania zrównoważonego rozwoju.

Młodzież stanowi ważny filar tej akcji skierowanej do samorządów lokalnych. Świadomość wagi tych zagadnień winna zostać utrwalona, szczególnie wśród tej grupy wiekowej. Dlatego też zostaną wręczone nagrody także dla zwycięzców konkursu, w którym udział wzięło blisko 60 szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

ECO-MIASTO nie cieszyłoby się taką popularnością bez aktywnego wsparcia ze strony naszych polskich partnerów instytucjonalnych. Dlatego też pragnę serdecznie podziękować Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii, naszym wiernym partnerom od wielu lat. Dziękuję również Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Rozwoju i Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej. Dziękuję także „Partnerstwu dla Klimatu” miasta Warszawy, Związkowi Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich i europejskiej sieci URBACT. Nie zapominam o Alliance Française ani o Instytucie Francuskim, które w tym roku stały się naszymi pełnoprawnymi partnerami. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć o pięknej wystawie TEXTIFOOD, która ma teraz miejsce w Pałacu Kultury i Nauki, i dotyczy innowacji w dziedzinie projektowania i mody w duchu zrównoważonego rozwoju.

Na zakończenie dziękuję jeszcze Panu Andrzejowi Kraśnickiemu, Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który uczynił nam zaszczyt zgadzając się pełnić funkcję Ambasadora ECO-MIASTO w obecnym roku olimpijskim.
Oddaję teraz Panu głos.

opublikowano 08/11/2016

Haut de page