Uroczystość odznaczenia trzech osobistości z francuskiej wspólnoty biznesowej w Polsce [fr]

Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciele, bowiem widzę, że jest to uroczystość trzech przyjaciół ambasady, a powiedziałbym całej francuskiej społeczności w Warszawie i w Polsce.

Witam Państwa w rezydencji Ambasady Francji. Zebraliśmy się dziś wieczorem, jak Państwu wiadomo, aby uhonorować trzy osoby, bardzo dobrze znane we francuskim środowisku gospodarczym w Polsce.

Zostaną one wyróżnione za działalność w tym środowisku i za wkład wniesiony w pogłębienie stosunków między Francją i Polską.

Dla mnie jest to bardzo wyjątkowa przyjemność, bowiem mogę osobiście zaświadczyć o zaangażowaniu Panów. Wiadomo Panom, że kwestie gospodarcze są dla mnie priorytetem. Nasze spotkania i nasze rozmowy zawsze były bardzo interesujące. Są Panowie ucieleśnieniem dynamizmu i profesjonalizmu naszej obecności w Polsce, ale także osobistych więzi, bardzo silnych, między naszymi krajami, co ja nazwałbym francusko-polską bliskością.

Zanim wręczę Panom insygnia Kawalera Narodowego Orderu Zasługi, odznaczenia państwowego ustanowionego w roku 1963 przez prezydenta Charles’a de Gaulle’a w uznaniu zasług na rzecz francuskiego narodu, zgodnie ze zwyczajem przypomnę dokonania, za które Republika postanowiła Panów wyróżnić. W zamierzeniu te laudacje nie będą wyczerpujące a ja nie chciałbym poruszać bardzo osobistych kwestii. Skupię się na Panów osiągnięciach i dokonaniach, w ciągu bogatej i różnorodnej kariery zawodowej, dzięki którym przyczynili się Panowie, w sposób godny naśladowania, do promowania Francji, jej gospodarki i do spójności naszej społeczności w Polsce.

Rozpocznę od laudacji dla Pana Grzegorza Prądzyńskiego,

Pochodzi Pan z Warszawy, od wielu lat jest Pan partnerem Ambasady Francji w Polsce, zwłaszcza jej wydziału ekonomicznego. Zanim został Pan prezesem Polskiej Izby Ubezpieczeń, kierował Pan przez blisko dziesięć lat przedsiębiorstwem Orbis oraz pełnił ważne funkcje we francuskich spółkach. Między innymi uczestniczył Pan w utworzeniu drugiej sieci niezależnych biur podróży we Francji, TOURCOM, przyczynił się Pan również do utworzenia spółki Canal Plus Cyfrowy.

Utrzymuje Pan wyjątkowo bliskie relacje z francuskim środowiskiem biznesowym w Warszawie (był Pan członkiem rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Polsce). Środowisko to rzeczywiście potrzebuje doradztwa w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń, i ogólnie mówiąc finansów. W czasie, gdy sektor bankowy i ubezpieczeniowy przechodzi reorganizację, gdy zachodzą przeobrażenia zawodowe, powszechnie mówi się o fintech, assurtech i innych blockchain – wyjaśni nam Pan te terminy! Dla francuskich towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce jest Pan jedynym łącznikiem z polskimi organami nadzoru, a mówiąc bardziej ogólnie z organami regulującymi sektor finansów.

Ze względu na wiedzę fachową i pogłębioną znajomość stosunków francusko-polskich odgrywa Pan ważną rolę we francuskim środowisku gospodarczym w Polsce.

Grzegorzu Prądzyński, w imieniu Prezydenta Republiki Francuskiej i na mocy przyznanych nam uprawnień, mianujemy Pana kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Zwracam się teraz do Pana Romana Czernickiego,

Od wielu lat Jest Pan warszawianinem, choć pochodzi Pan z Pomorza. Studia wyższe ukończył Pan w Polsce i we Francji. Przez ponad 20 lat był Pan dyrektorem generalnym spółki Bonduelle Polska, i to właśnie Panu koncern zawdzięcza utworzenie swego polskiego oddziału. Musiał Pan budować wszystko od początku, poczynając od doboru polskich dostawców, aż do sztuki przekonania polskich konsumentów do tych wszystkich nowych produktów, które wprowadził Pan na polski rynek.

Prócz tych wspomnianych dokonań, znalazł Pan czas i niezbędną energię, aby rozwijać francusko-polskie stosunki gospodarcze w ramach Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. W roku 2011 został Pan jej wiceprezesem, a obecnie jest Pan członkiem rady. Brał Pan aktywny udział w poszerzaniu działań Izby, zwłaszcza poprzez pozyskiwanie nowych członków i wszyscy tutaj obecni wiedzą, a wiele osób, które były lub są w kierownictwie tej Izby są pośród nas: nie ma potrzeby wyjaśniania Pan dynamizmu.

Ponadto, mianowany w roku 2015 współprzewodniczącym Klubu Francuskiego Agrobiznesu przy Ambasadzie Francji, wziął Pan udział w zorganizowaniu Journées Françaises w Polsce, eksponując zwłaszcza produkty importowane z Francji a oferowane przez francuskie sieci handlowe. I tutaj także mogę osobiście zaświadczyć, bo kiedy odwiedzam polskie supermarkety, aby uczyć się języka polskiego, widzę jak bardzo francuskie produkty są tam obecne.

Za to zaangażowanie na rzecz promowania francuskiej gospodarki i kultury gastronomicznej w Polsce został Pan mianowany kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Romanie Czernicki w imieniu Prezydenta Republiki Francuskiej i na mocy przyznanych nam uprawnień, mianujemy Pana kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.


Zwracam się do Pana Roberta Jędrzejczyka,

Pochodzi Pan z Krakowa, tam ukończył Pan studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie udał się do Paryża, by podjąć naukę w Instytucie Administracji Publicznej, obecnie przyłączonym do Krajowej Szkoły Administracji (ENA).

Jest Pan także jednym z głównych filarów francuskiego środowiska biznesowego w Polsce. Był Pan wiceprezesem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej a obecnie jest Pan członkiem rady. Na początku kariery zawodowej pracował Pan w administracji, następnie dołączył do zespołu kancelarii Gide Loyrette Nouel, znanej na całym świecie.

Pana główna działalność zawodowa - kancelaria Robert Jędrzejczyk i wspólnicy – sprawiła, że jest Pan w stałej łączności z francuskimi przedsiębiorstwami, nie tylko na początku ich działalności, ale także i przede wszystkim wtedy, gdy przeżywają nieuniknione problemy i wydarzenia, będące częścią biznesowego życia, kiedy niezbędną staje się pomoc prawników. Jest Pan doświadczonym specjalistą, zawsze służy wiedzą prawną udzielając silnego wsparcia.

Wspomnę jeszcze, że brał Pan udział w rozwijaniu Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbywającego się corocznie, na początku września, swego rodzaju „Davos Europy środkowej”. Był Pan przekonany, podobnie jak ja, o zasadności czynnej obecności francuskiej na forum. Wiadomo Państwu jak wielką wagę przywiązuję do dyplomacji intelektualnej, do debaty i wymiany myśli. I właśnie dzięki Izbie, we wrześniu bieżącego roku, Francja znacznie mocniej zaznaczy swoją obecność w Krynicy i wszystkich Państwa zachęcam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Za to wyjątkowe zaangażowanie na rzecz promowania francuskich interesów gospodarczych w Polsce został Panu przyznany Narodowy Order Zasługi.

Robercie Jędrzejczyk, w imieniu Prezydenta Republiki Francuskiej, wręczamy Panu insygnia kawalera Narodowego Orderu Zasługi.

opublikowano 10/07/2018

Haut de page