Uroczystość odznaczenia trzech polskich osobistości [fr]

7 czerwca 2018 roku ambasador Francji Pierre Lévy wręczył Henrykowi Woźniakowskiemu, Konstantemu Gebertowi oraz ojcu Stanisławowi Opiele francuskie odznaczenia w uznaniu ich zaangażowania na rzecz demokracji i podstawowych swobód. Ambasador w swoim przemówieniu nakreślił życiorysy odznaczonych: różne alei zbliżone ze względu na wartości, które wprowadzali w życie i które są podzielane we Francji, w Polsce i w całej Europie. Następnie każdy z uhonorowanych wygłosił poruszające podziękowania, świadczące przy tym o doskonałej znajomości języka francuskiego.

JPEG

Henryk Woźniakowski, jako tłumacz i prezes wydawnictwa Znak, od dawien dawna działa na rzecz upowszechniania francuskiej literatury w Polsce. Jako działacz opozycji demokratycznej w latach 80. stał się jej znaczącym ważnym przedstawicielem. Poprzez działalność wydawniczą wzbogacał debatę w Polsce udostępniając w kraju myśli i piśmiennictwo francuskie. Za jego wyjątkowy wkład w rozwój relacji polsko-francuskich został odznaczony orderem Sztuki i Literatury w randze kawalera.

JPEG
JPEG

Konstanty Gebert został wyróżniony francuskim orderem Zasługi w randze oficera. Jako publicysta działał na rzecz dialogu międzywyznaniowego. Jego silne przekonanie o roli swobód obywatelskich sprawiło, że włączył się w aktywność opozycyjną, która doprowadziła do upadku komunizmu. Obecnie prowadzi niezachwianą działalność na rzecz demokracji i podkreśla podstawowe punkty odniesienia, na których powinna się opierać wszelka działalność i każda debata.

JPEG
JPEG

Ojciec Stanisław Opiela jest jezuitą. Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Przegląd Powszechny”. Ambasador przypomniał w szczególności, jak w latach 80. ojciec Opiela organizował różne formy wsparcia dla działaczy Solidarności i dla członków opozycji, którzy opuścili Polskę. Głos ojca Opieli nadal jest słyszalny. Za jego zaangażowanie na rzecz swobód i demokracji w Europie, jak i za obronę postaci, które budowały demokrację w Polsce, został wyróżniony orderem Legii Honorowej w randze kawalera.

JPEG
JPEG

opublikowano 07/01/2019

Haut de page