Uroczystość odznaczenia trzech osobistości z francuskiej wspólnoty biznesowej w Polsce [fr]

Ambasador Francji w Polsce wręczył 9 lipca 2018 r. insygnia kawalera Narodowego Orderu Zasługi Grzegorzowi Prądzyńskiemu, Romanowi Czernickiemu i Robertowi Jędrzejczykowi - trzem aktywnym członkom francuskiego środowiska biznesowego w Polsce, którzy swoją pracą zawodową przyczynili się do rozwoju stosunków francusko-polskich.

Grzegorz Prądzyński jest obecnie prezesem Polskiej Izby Ubezpieczeń. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Polsce (CCIFP), utrzymuje bliskie relacje z francuskim środowiskiem biznesowym i jest ważnym partnerem wszystkich podmiotów działających w sektorze finansowym.

Roman Czernicki ponad 20 lat był dyrektorem generalnym spółki Bonduelle w Polsce, niestrudzenie wprowadzał na polski rynek nowe produkty. Wyróżnił się aktywnością we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej w Polsce, której w przeszłości był wiceprezesem, a obecnie jest członkiem rady.

Robert Jędrzejczyk wspiera francuskie przedsiębiorstwa, kiedy rozpoczynają swoją działalność w Polsce. Pełnił funkcję wiceprezesa, a obecnie jest członkiem rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w Polsce. Wyróżnia się doskonałą znajomością prawa francuskiego i polskiego, działa na rzecz rozwoju francuskiej obecności gospodarczej w Polsce.

Przemówienie Ambasadora

opublikowano 14/01/2019

Haut de page