Uroczystość odsłonięcia pomnika hrabiego de Plélo

Przemówienie Ambasadora
podczas uroczystości odsłonięcia pomnika hrabiego de Plélo,
francuskiego dyplomaty, humanisty i żołnierza.
(Gdańsk, 27 maja 2014)

Panie Marszałku,
Panie Prezydencie Miasta Gdańska,
Panie Marszałku Sejmiku Wojewódzkiego,
Panie Dyrektorze Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
Pani Konsul Honorowa,
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Jestem szczęśliwy i dumny z tego, że mogę Państwu towarzyszyć w tym uroczystym dniu. Ceremonia odsłonięcia pomnika Luisa Roberta Hippolyta de Bréhan, hrabiego de Plélo, mego odległego poprzednika, gdyż w pewnym okresie swojego życia pełnił on funkcję ambasadora w Kopenhadze, przepełnia mnie uczuciem wdzięczności. Ten pomnik jest dowodem tego, że bohaterski czyn tego wyjątkowego człowieka, jakim był hrabia de Plélo, żyje i pozostanie w zbiorowej pamięci mieszkańców Gdańska. Chciałbym również podkreślić wyjątkową rolę, jaką Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i jego współpracownicy odegrali w propagowaniu wiedzy na temat historii Gdańska i jego mieszkańców, którzy wielokrotnie doświadczyli cierpień związanych z okrutnymi wojnami, lecz również mogli się cieszyć szczęściem i dobrobytem podczas okresów odbudowy, czego świadkami są obecnie wspaniałe zabytki Gdańska, zarówno te, które się zachowały, jak i te, które zostały odbudowane.

Gdańsk był świadkiem wielu wydarzeń, niekiedy wspaniałych, a czasem dramatycznych, a także kolebką bardzo długiej współpracy z Francją, co pragnę podkreślić. Oprócz heroicznego czynu hrabiego de Plélo i jego ludzi dokonanego podczas oblężenia miasta przez Rosjan w tysiąc siedemset trzydziestym czwartym roku (1734), który dzisiaj upamiętniamy, pragnę przypomnieć dwa inne historyczne przykłady łączących nas więzów.

Pragnę zacząć od przypomnienia, że Konsulat Francji w Gdańsku powołano w kwietniu tysiąc sześćset dziesiątego roku (1610). Król Francji, Henryk IV Burbon, podpisał wtedy nominację na pierwszego konsula francuskiego w Gdańsku. Został nim Jean de la Blanque, żołnierz w randze kapitana, będący wcześniej dyplomatą Zygmunta III Wazy. Konsul Francji w Gdańsku zajmował się nie tylko sprawami politycznymi, ale również społecznymi. Sprawował także opiekę nad francuskimi kupcami, którzy mieszkali w Gdańsku. Z okazji przypadającego jubileuszu czterechsetlecia Konsulatu Francji w Gdańsku w kwietniu dwa tysiące dziesiątego roku (2010) odbyły się w Gdańsku Dni Francuskie. Jednym z ważniejszych wydarzeń była konferencja naukowa „Między Gdańskiem a Paryżem”, jaka odbyła się w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska z udziałem historyków z Polski i Francji. Zorganizowana została również wystawa „Między Gdańskiem a Paryżem”. W Centralnym Muzeum Morskim odbyło się francusko-polskie forum gospodarcze o współpracy gospodarczej pomiędzy Francją i Polską na przykładzie Gdańska.

Inny przykład, który jak się wydaje potwierdza w szczególny sposób pozytywny aspekt naszej wspólnej historii, dotyczy prac wojskowego inżyniera Jean Charpantier, który zmarł w Gdańsku 18 lipca tysiąc siedemset czterdziestego piątego roku (1745). Zaangażowany przez władze Gdańska w tysiąc sześćset dziewięćdziesiątym szóstym roku (1696), zajmował się pracami fortyfikacyjnymi. Następnie zajmował się również pracami hydrotechnicznymi przy pogłębianiu nowego ujścia Wisły, zbudował między innymi śluzę oddzielającą kanał portowy od koryta rzeki. Współpracował przy modernizacji stacji pomp, a także przy rozbudowie systemu miejskich wodociągów. Pod koniec życia sprzedał Radzie Miejskiej swoje rysunki fortyfikacyjne. W tysiąc dziewięćdziesiątym dziewiątym piątym roku (1995) został patronem ulicy w Wisłoujściu.

Dodam, że wystawa poświęcona królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, którą następnie wspólnie otworzymy, jest także owocem przyjaznego partnerstwa łączącego Muzeum, Instytut Francuski w Polsce i Musée des Beaux-Arts miasta Nancy.

W chwili, kiedy czcimy piękny historyczny czyn, który zostawił trwały ślad w historii miasta, pragnę wyrazić nadzieję, że będziemy nadal rozwijać owocną i przyjazną współpracę.

opublikowano 12/06/2014

Haut de page