Uroczystość 12 maja pod pomnikiem upamiętniającym bitwę o Monte Cassino [fr]

W czwartek 12 maja 2016 r. pełniący obowiązki Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował w 72. rocznicę rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino uroczystość, pod pomnikiem poświęconym tej bitwie, upamiętniającą żołnierzy armii generała Władysława Andersa.

JPEG

Epizod Monte Cassino stanowił jeden z przełomów w czasie drugiej wojny światowej. Wtedy to żołnierze amerykańscy, brytyjscy, południowoafrykańscy, kanadyjscy, nowozelandzcy, australijscy, hinduscy, francuscy i polscy zawzięcie nacierali na hitlerowską armię. W końcu Polacy właśnie zdobyli to wzgórze dnia 18 maja, otwierając niejako drogę wojskom alianckim na Rzym i dostęp do północnych Włoch.

JPEG

W obecności polskich władz politycznych i wojskowych, kombatantów oraz korpusu dyplomatycznego, senator i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders, córka generała Andersa, a także p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk zabrali głos, aby uczcić pamięć walczących i przypomnieć ich waleczne czyny u boku aliantów w walce o Polskę niezależną.

Po zakończeniu uroczystości, uczestnicy składali wiązanki u stóp pomnika. Attaché Obrony płk Roland Delawarde złożył pod pomnikiem kwiaty w imieniu Ambasadora Francji Pierre’a Buhlera.

opublikowano 18/08/2016

Haut de page