Uroczyste wręczenie odznaczeń w Rezydencji Ambasadora (12 maja 2014) [fr]

W poniedziałek 12 maja br. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler zorganizował w swojej rezydencji uroczystość, na której wręczył odznaczenia pięciu osobom, Francuzce i czterem Polakom.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG

JPEG - 174.3 kb
Cathy-Anne Gerulewicz, Anna Perlińska, prof. Maciej Wołowicz, dr inż. Andrzej Krztoń, Ambasador Francji Pierre Buhler i Anna Adamczyk

Doktor inżynier Andrzej Krztoń, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, doskonale władający językiem francuskim, profesor wizytujący uniwersytetów Paris VI Pierre et Marie Curie, inicjator współpracy między Polską Akademią Nauk i francuskim Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) otrzymał z rąk Ambasadora insygnia Kawalera Orderu Palm Akademickich.

JPEG

JPEG

Pani Anna Adamczyk, absolwentka biologii, znakomity nauczyciel, obecnie dyrektor zespołu szkół im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie, od wielu lat działająca na rzecz rozwoju oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim w jej placówce, została mianowana Kawalerem Orderu Palm Akademickich.

JPEG

JPEG

Profesor Maciej Wołowicz, kierownik Zakładu funkcjonowania ekosystemów morskich w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, wybitny specjalista w dziedzinie biocenoz morskich i ujść rzek, perfekcyjne władający językiem francuskim, profesor wizytujący uniwersytetów Aix-Marseille i La Rochelle, członek korespondent francuskiego Państwowego Morskiego Instytutu Badawczego (IFREMER) został mianowany Kawalerem Orderu Palm Akademickich.

JPEG

JPEG

Pani Anna Perlińska, wieloletnia dyrektor ośrodka Alliance Française w Łodzi, zaangażowana nauczycielka, odpowiedzialna za działalność kulturalną placówki i była wicedyrektor nowej Alliance Française Manufaktura, działająca na rzecz zbliżenia między Polską a Francją otrzymała z rąk Ambasadora insygnia Oficera Orderu Palm Akademickich.

JPEG

JPEG

Pani Cathy-Anne Gerulewicz, bardzo aktywnie działająca we francuskim środowisku biznesowym w Warszawie, kierująca przedsiębiorstwem zajmującym się dekoracją i aranżacją wnętrz, założycielka, w czasach po upadku komunizmu, stowarzyszenia humanitarnego „POLSKIE DZIECI”, które organizowało pomoc medyczną, dostarczało ubrania i żywność, otrzymała insygnia Kawalera Narodowego Orderu Zasługi.

JPEG

JPEG

opublikowano 16/05/2014

Haut de page