Uroczyste wręczenie odznaczeń w Rezydencji Ambasadora Francji [fr]

Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, wydał 9 kwietnia br. w swojej Rezydencji przyjęcie na cześć pięciu osób, które władze francuskie wyróżniły za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury i nauki.

JPEG - 98.1 kb
Uroczyste wręczenie odznaczeń w Rezydencji Ambasadora Francji: p. Ewie Pileckiej, prof. Jackowi Bardowskiemu, p. Zofii Wiesiołowskiej-Lis, prof. Sławomirowi Wołczyńskiemu i p. Robertowi Firmhoferowi

Ambasador wręczył insygnia Kawalera orderu Palm Akademickich pani Ewie Pileckiej, językoznawcy, dyrektorowi Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która od wielu lat współpracuje z Instytutem Francuskim w Polsce przy realizowaniu programów kształcenia ustawicznego dla nauczycieli i dotyczących nauczania języka francuskiego w szkołach średnich.

JPEG

Profesorowi Jackowi Bardowskiemu, mikrobiologowi, zastępcy dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, znakomicie władającemu językiem francuskim, współpracującemu z Institut national de la recherche agronomique (INRA) w Jouy-en-Josas, Ambasador wręczył insygnia Kawalera orderu Palm Akademickich.

JPEG

Pani Zofii Wiesiołowskiej-Lis, absolwentce uniwersytetu Sorbonne Nouvelle - Paris III i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielce języka francuskiego, organizatorce warsztatów teatralnych, Ambasador wręczył insygnia Kawalera orderu Palm Akademickich.

JPEG

Profesorowi Sławomirowi Wołczyńskiemu, endokrynologowi, znakomicie władającemu językiem francuskim, współpracującemu od wielu lat z Wydziałami Lekarskim i Biologii Uniwersytetów w Caen i Lyonie oraz z oddziałem rozrodczości szpitala Jean Rostand w Sèvres, organizatorowi francusko-polskich sympozjów nt. endokrynologii rozrodczości, Ambasador wręczył insygnia Kawalera orderu Palm Akademickich.

JPEG

Następnie Ambasador wyraził uznanie panu Robertowi Firmhoferowi, absolwentowi Wydziału Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, współinicjatorowi „Pikniku Naukowego”, dyrektorowi Centrum Nauki Kopernik, członkowi komitetu badań naukowych Polskiej Akademii Nauk, zajmującego się promowaniem i upowszechnianiem nauki oraz wzmacnianiem więzi między nauką i społeczeństwem, odznaczonemu Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”. Robertowi Firmhoferowi Ambasador wręczył insygnia oficera Narodowego Orderu Zasługi.

JPEG

- Przemówienie Ambasadora

opublikowano 16/05/2014

Haut de page