Uroczyste wręczenie odznaczeń 30 czerwca czterem zasłużonym Polakom w rezydencji Ambasadora Francji [fr]

Podczas uroczystości wydanej 30 czerwca w swej rezydencji, Ambasador Francji Pierre Buhler wręczył francuskie odznaczenia czterem Polakom w uznaniu dla ich wybitnych zasług. W przemówieniu Ambasador podkreślił wyjątkowe kwalifikacje wyróżnionych osób, którymi zasłużyły sobie na otrzymane wysokie odznaczenia (kliknąć na link do przemówienia).

JPEG

Antoni Libera, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i doktor Polskiej Akademii Nauk, pisarz, tłumacz literacki, reżyser teatralny, uznany specjalista w dziedzinie twórczości Samuela Becketta, którego wszystkie utwory przełożył na polski, w latach 1996-2001 kierownik literacki warszawskiego Teatru Dramatycznego, otrzymał z rąk Ambasadora order Sztuki i Literatury w randze oficera.

JPEG

JPEG

W podziękowaniu, Antoni Libera odczytał nowe tłumaczenie wiersza Albatros Charles’a Baudelaire’a przygotowane specjalnie na tę okazję.

PDF - 887.5 kb
(PDF - 887.5 kb)

Wojciech Gilewski, poliglota, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, były stażysta paryskiej wyższej szkoły tłumaczy, były kierownik polskiego wydziału konsularnego w Buenos-Aires, który od lat zajmuje się na przemian przekładem francuskich dzieł literackich (takich autorów, jak np. Marcel Aymé, Françoise Chandernagor, Pascal Bruckner, Philippe Claudel, Pierre Assouline) oraz tłumaczeniami ustnymi, obsługując w szczególności francuskie wizyty oficjalne najwyższego szczebla (takich osobistości, jak np. Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, Laurent Fabius), został odznaczony Narodowym Orderem Zasługi w randze kawalera.

JPEG

JPEG

Profesor Zbigniew Kuźnicki, który w latach osiemdziesiątych działał w Solidarności, a następnie jako fizyk prowadził dalsze badania naukowe przez trzy lata w laboratorium analizy i architektury systemów francuskiego CNRS w Tuluzie, po czym był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na uniwersytecie imienia Louisa Pasteura w Strasburgu, stając się jego profesorem, niestrudzony autor dziesiątków publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, wynalazca wielu patentów, w latach 2012-2014 dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu, został odznaczony przez Ambasadora Narodowym Orderem Zasługi w randze kawalera.

JPEG

JPEG

Na zakończenie Ambasador wręczył order Legii Honorowej w randze komandora Jaromirowi Sokołowskiemu. Pan Sokołowski studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Hamburgu, jest absolwentem germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a przy tym doskonale włada językiem francuskim. Przez pewien czas był dyplomatą w Ambasadzie Polskiej w Berlinie, a od 2003 r. był komentatorem dla polskiej telewizji i radia w dziedzinie polityki zagranicznej, publicystą dla Rzeczpospolitej i Die Welt. Jest obecnie doradcą Prezydenta Komorowskiego w randze ministra.

JPEG

JPEG

JPEG

opublikowano 01/02/2016

Haut de page