Uroczyste przekazanie norm konstrukcyjnych przez AFCEN w Ambasadzie Francji [fr]

W poniedziałek 29 września br., pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce zorganizował uroczystość przekazania przez AFCEN norm konstrukcyjnych kluczowym instytucjom polskiego sektora energetyki jądrowej.

AFCEN jest francuskim stowarzyszeniem specjalizującym się w projektowaniu elektrowni jądrowych, które współpracuje ściśle z polskimi partnerami. Przyczynia się do podnoszenia bezpieczeństwa jądrowego przekształcając w zasady sprawdzone normy przemysłowe oraz publikując standardy używane przez konstruktorów jednostek produkcyjnych energii jądrowej. Współpraca instytucjonalna między Francją i Polską w dziedzinie energetyki jądrowej obejmuje szerokie i bardzo zróżnicowane obszary: to jednocześnie współpraca naukowo-badawcza, techniczna czy w zakresie stanowienia prawa a także dotycząca kształcenia zawodowego. Ta bardzo szeroka kooperacja obejmuje wszystkie fazy prac przygotowawczych, gdy w grę wchodzi wybudowanie w jakimś kraju, jak będzie to miało miejsce w Polsce, pierwszej elektrowni jądrowej.

Po wygłoszeniu przez Ambasadora Francji krótkiego wystąpienia (czytaj), Pan Claude Duval, wiceprezes Komitetu Redakcyjnego AFCEN zabrał głos i przypomniał przedsięwzięcia zrealizowane w Polsce od grudnia 2012 roku.

JPEG - 63.2 kb
Przemówienie powitalne Ambasadora Francji Pierre’a Buhlera
JPEG - 133.3 kb
Claude Duval, zastępca przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego AFCEN

Następnie, siedmiu osobom reprezentującym instytucje zaangażowane w realizację polskiego projektu energetyki jądrowej, wręczył egzemplarze w języku angielskim norm konstrukcyjnych stosowanych dla urządzeń mechanicznych (RCC-M), urządzeń elektrycznych oraz systemu sterowania i kontroli (RCC-E), robót budowlanych w zakresie inżynierii lądowej (ETC-C) i zabezpieczenia przeciwpożarowego (ETC-F). Ambasada wyraża zadowolenie, że mogła gościć u siebie wybitnych polskich partnerów: Zbigniewa Kubackiego, dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki, Marcina Jurkowskiego, wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki, profesora Stanisława Wincenciaka, prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju, profesora Grzegorza Wrochnę, dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych, profesora Andrzeja Chmielewskiego, dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Janusza Rykałę naukowca z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Jacka Cichosza, prezesa spółki PGE Energia Jądrowa 1.

JPEG - 150.6 kb
Uroczyste wręczenie francuskich norm konstrukcyjnych AFCEN kluczowym polskim instytucjom

opublikowano 28/11/2014

Haut de page