Uroczyste przekazanie norm konstrukcyjnych AFCEN, 29 września 2014 r. [fr]

Uroczyste przekazanie norm konstrukcyjnych AFCEN, 29 września 2014 r.

Wasza Magnificencjo, Panie Rektorze,
Szanowny Panie Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki,
Szanowny Panie Dyrektorze Departamentu Energii Jądrowej [w Ministerstwie Gospodarki],
Szanowny Panie Prezesie spółki PGE Energia Jądrowa1,
Szanowni Panowie Dyrektorzy,
Szanowny Panie Prezesie Komitetu redakcyjnego AFCEN,
Szanowni goście polscy i francuscy,

Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że mogę powitać Państwa w Ambasadzie Francji, na uroczystości oficjalnego przekazania kluczowym instytucjom zaangażowanym w realizację polskiego projektu energetyki jądrowej, norm konstrukcyjnych dotyczących projektowania, budowy i monitorowania wyposażenia elektrowni jądrowej podczas eksploatacji.

Ta ceremonia jest ważnym etapem współpracy francusko-polskiej, nawiązanej przed dwoma laty między francuskim stowarzyszeniem AFCEN i polskimi instytucjami, które są tu dziś reprezentowane. Podczas czterech seminariów zorganizowanych w Polsce strona francuska zaprezentowała uczestnikom spotkań liczne normy francuskie i europejskie.

W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa jądrowego i wykorzystanie zdobytego doświadczenia, francuscy eksperci z AFCEN przedstawili licznym podmiotom polskiego projektu energetyki jądrowej francuskie standardy projektowania i budowania. Mają one zastosowanie w kwestiach dotyczących inżynierii lądowej, kontroli i monitorowania urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych będących na wyposażeniu elektrowni jądrowej. Pragnę gorąco pogratulować ekspertom AFCEN wkładu, jaki wnieśli w to wspólne przedsięwzięcie,

Sukces tych seminariów, które były okazją do owocnej wymiany poglądów między ekspertami francuskimi i polskimi, jest również sukcesem wszystkich tutaj obecnych i chcę gorąco podziękować Państwu za udział w prelekcjach i zaangażowanie w realizację tej inicjatywy.

Pragnę również wyrazić uznanie dla wspaniałej współpracy nawiązanej w dziedzinie badań naukowych, kształcenia, bezpieczeństwa związanego z energetyką jądrową. Francja, która wybrała energię jądrową jako główny filar swojego miksu energetycznego, pragnie dzielić się swoim doświadczeniem z Polską i towarzyszyć jej w tym ważnym projekcie, zatwierdzonym na początku tego roku przez Radę Ministrów, przewidującym wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych do roku dwa tysiące trzydziestego piątego (2035).

Mam nadzieję, że współpraca francusko-polska nadal będzie się pogłębiać i rozwijać oraz, że normy konstrukcyjne, które zostaną za chwilę przekazane, będą wykorzystane w kolejnych etapach realizacji polskiego projektu energetyki jądrowej.

Dziękuję Państwu za uwagę i proszę o zabranie głosu pana Claude’a Duval’a, wiceprezesa Komitetu Redakcyjnego AFCEN.

opublikowano 06/10/2014

Haut de page