Uroczyste odznaczenie orderem Legii Honorowej Piotra Cywińskiego, dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau [fr]

W czwartek 17 stycznia 2019 roku Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy, wręczył odznaczenia Kawalera Orderu Legii Honorowej Piotrowi Cywińskiemu, dyrektorowi Muzeum Auschwitz-Birkenau.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 198.1 kb
Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy wręczył odznaczenia Kawalera Orderu Legii Honorowej Piotrowi Cywińskiemu, dyrektorowi Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Piotr Cywiński jest historykiem, frankofilem doskonale władającym językiem francuskim. Już jako student zaangażował się na rzecz wymiany i zbliżania kultur w Europie. Działa w stowarzyszeniach zajmujących się pamięcią, prawami człowieka i dialogiem ekumenicznym. Pracował najpierw jako sekretarz Muzeum Auschwitz-Birkenau, od roku 2006 jest jego dyrektorem tej placówki. Z roku na rok liczba odwiedzających muzeum stale wzrasta. Piotr Cywiński i jego współpracownicy przyjmują co roku liczne delegacje z Francji, współpracując przy tym ściśle z Konsulatem Generalnym Francji w Krakowie.

JPEG - 206.9 kb
Piotr Cywiński, odznaczony orderem Legii Honorowej w randze kawalera

Odznaczając Piotra Cywińskiego Orderem Legii Honorowej, Francja wyraża uznanie dla jego wyjątkowych dokonań w kierowaniu Muzeum Auschwitz-Birkenau, niestrudzonego zaangażowania w utrzymanie żywej pamięci o ofiarach i nazistowskim barbarzyństwie, oraz w umacnianie tak drogich Francji.

JPEG

Sekretarz Stanu w polskim Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin przekazał list gratulacyjny dla Pana Piotra Cywińskiego, odczytany przez Paulinę Florjanowicz, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego: « […]Piotr Cywiński nie tylko otworzył możliwości zwiedzania tego miejsca 2 milionom osób rocznie. Również stworzył miejsce dostrzeżone przez międzynarodowych ekspertów jako wzorcowe, o najwyższych standardach dbania o pamięć, wyrażające zasady autentyzmu, zachowania integralności artefaktów i zbiorów archiwalnych oraz współpracy międzynarodowej […] ».

JPEG - 173.9 kb
Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce i Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego

opublikowano 11/06/2019

Haut de page