Umowa trójstronna podpisana na Uniwersytecie Śląskim [fr]

31 marca Ambasada Francji w Polsce podpisała z dwoma partnerami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach umowę szczególnie ważną dla rozpowszechniania znajomości języka francuskiego na Śląsku. Ambasada Francji doszła do porozumienia z Uniwersytetem i Agencją Uniwersytecką ds. Frankofonii (AUF) w sprawie stworzenia stanowiska lektora frankofońskiego dla studiów nielingwistycznych, który będzie działał na Uniwersytecie Śląskim, w sercu tego frankofońskiego regionu. Podpisując umowę, strony zobowiązały się do finansowania nowego stanowiska. Lektor frankofoński będzie dysponował salą urządzoną przez Uniwersytet i wyposażoną przez AUF. Umowa została podpisana przez Profesora Wiesława Banysia, Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Pana Stanisława Pierreta, Radcę Kulturalnego i Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce - w imieniu Ambasady Francji, oraz przez Pana Fabiena Flori, Dyrektora regionalnego AUF.

JPEG - 163 kb
fot. Julia Agnieszka Szymala
JPEG - 149 kb
fot. Julia Agnieszka Szymala

Frankofoński lektor dla studiów nielingwistycznych, specjalista nauk humanistycznych, będzie nauczał od września 2015 r. studentów studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Śląskiego oraz uczniów trzech liceów wybranych do tego projektu: Liceum Kopernika w Katowicach, Liceum w Zabrzu i Liceum w Pszczynie.

Ambasada Francji, przekonana o tym, że frankofonia jest atutem w karierze zawodowej w Polsce, pragnie stworzyć system kształcenia na wysokim poziomie, od szkoły średniej do uniwersytetu, oraz przypomnieć możliwości proponowane frankofonom nie tylko przez 1400 francuskich firm działających w Polsce, dysponujących 200.000 miejscami pracy, ale również przez inne przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce, które poszukują kandydatów do pracy mówiących po francusku, by rozwinąć swą działalność.

opublikowano 06/07/2016

Haut de page