Ukraina : rozmowa prezydentów Francji i Polski [fr]

W poniedziałek 3 marca br. Prezydent François Hollande rozmawiał z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim.

Szef państwa podkreślił znaczenie wspólnego stanowiska wszystkich Europejczyków oraz powiedział, że koniecznym jest, aby Rosja przyjęła plan rozwiązanie kryzysu zgodny z prawem międzynarodowym.

Przypomniał zasady, jakimi należy się kierować, by znaleźć takie rozwiązanie: poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, uznanie różnorodności etnicznej, językowej i kulturowej narodu ukraińskiego, zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na całym terytorium kraju oraz zorganizowanie wyborów prezydenckich w sposób przejrzysty i niebudzący sprzeciwu.

Obydwaj prezydenci postanowili pozostać w ścisłym kontakcie, razem z pozostałymi przywódcami europejskich krajów, aby doprowadzić do znalezienie takiego rozwiązania.

opublikowano 05/03/2014

Haut de page