Ukraina : referendum na Krymie – oświadczenie Laurenta Fabiusa, Ministra SZ Francji

Ukraina : referendum na Krymie – oświadczenie Laurenta Fabiusa, Ministra Spraw Zagranicznych Francji
Dnia 16 marca 2014r.

Referendum, które odbyło się dzisiaj na Krymie, jest nielegalne i sprzeczne z Konstytucją Ukrainy. Jest tym bardziej bezprawne, że odbywało się pod groźbą rosyjskich sił okupacyjnych.

Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ma szczególne zobowiązania na scenie międzynarodowej.

Winna uznawać i przestrzegać suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Francja wzywa Federację Rosyjską do podjęcia natychmiastowych kroków, które pozwoliłyby uniknąć niepotrzebnej i niebezpiecznej eskalacji na Ukrainie.

opublikowano 17/03/2014

Haut de page