Ukraina: komunikat prasowy Ministra SZ Francji [fr]

Ministrowie Spraw Zagranicznych Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy spotkali się dziś rano w Paryżu zgodnie z decyzją szefów państw i rządów podjętą w „formacie normandzkim” w zeszłym tygodniu.

Spotkanie nastąpiło po podpisaniu w Mińsku „Pakietu Działań w celu wprowadzenia w życie porozumień z Mińska” i deklaracji szefów państw i rządów Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy, przyjętej 12 lutego, przewidującej wprowadzenie mechanizmu nadzoru w „formacie normandzkim”.

Dziś rano rozmawiali oni o wprowadzeniu rozejmu. Dyskutowano przede wszystkim o sytuacji w Debalcewie, a ze szczególną uwagą omówiono sytuację w rejonie Mariupola.

Czterej ministrowie wezwali do ścisłego przestrzegania wszystkich punktów porozumień z Mińska, począwszy od wprowadzenia rozejmu i całkowitego wycofania ciężkiej broni.

Wzywają oni do jak najszybszego ukończenia planów wycofania ciężkiej broni i ich całkowitego wprowadzenia w życie. Postulują wzmocnienie Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE i rozszerzenie jej mandatu, wraz ze powiększeniem personelu, wyposażenia i budżetu.

Wzywają wszystkie strony, by zapewniły obserwatorom OBWE pełen dostęp do wszystkich stref. Wzywają wszystkie strony, by w pełni współpracowały z OBWE, aby ta instytucja mogła wypełnić swoją misję, w szczególności jeśli chodzi o nadzorowanie i sprawdzenie stanu wycofania ciężkiej broni. Zwracają się do OBWE i do JCCC [Joint Center for Control and Co-ordination] o to, by ściśle współdziałały w ramach ich funkcji w celu wspierania OBWE w nadzorowaniu rozejmu i wycofania broni ciężkiej.

Wzywają również trójstronną grupę kontaktową, by uruchomiła niezwłocznie zespoły robocze, które mają dokonać postępu w zakresie szeregu kwestii, w szczególności jeśli chodzi o postępowanie polityczne, tak jak to uzgodniono w „Pakiecie Działań”, z udziałem przedstawicieli wszystkich sygnatariuszy porozumień z Mińska.
Podkreślają znaczenie dostępu pomocy humanitarnej bez ograniczeń do wszystkich stref.

Wreszcie potwierdzają oni, że Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina są nadal zdeterminowane, by prowadzić dalej swą działalność w tym formacie i by uczynić wszystko, aby podjęte zobowiązania zostały dotrzymane i by kryzys mógł zostać wreszcie zażegnany.

Zobowiązują dyrektorów do spraw politycznych / wiceministrów poszczególnych stron, by nadzorowali wdrażanie Pakietu z Mińska. W razie konieczności ponownie podejmą ten temat./.

opublikowano 19/03/2015

Haut de page