Ukraina – Bezprawna aneksja Krymu dokonana przez Federację Rosyjską (21 marca 2017 r.) [fr]

Trzy lata po dokonaniu przez Federację Rosyjską bezprawnej aneksji Krymu, Francja nadal zdecydowanie popiera odzyskanie w pełni suwerenności i integralności terytorialnej przez Ukrainę, w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Kwestionowanie granic jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i pociąga za sobą poważne skutki dla porządku międzynarodowego, który chroni jedność i suwerenność wszystkich państw.

Z tego względu społeczność międzynarodowa, Unia Europejska i Francja nie uznają bezprawnej aneksji Krymu dokonanej przez Rosję.

Francja wyraża zaniepokojenie militaryzacją półwyspu i pogorszeniem sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka, dotykającym zwłaszcza Tatarów krymskich. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 71/205 z dn. 19 grudnia 2016 roku, szczególnie istotnym jest, aby mechanizmy regionalne i międzynarodowe monitorowania praw człowieka a także organizacje pozarządowe broniące praw człowieka mogły bez przeszkód mieć dostęp do całego terytorium Ukrainy, w tym Krymu i Sewastopola. Francja wzywa do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z naruszeniem prawa międzynarodowego.

opublikowano 21/09/2017

Haut de page