Udział francuskich oddziałów wojskowych w ćwiczeniach "Citadel Bonus 15" w Bydgoszczy [fr]

W dniach od 13 do 27 listopada 2015 r. przebywać będzie w siedzibie Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC = Joint Force Training Center) w Bydgoszczy grupa ponad 300 francuskich wojskowych.
W tym okresie wojskowi z wielu krajów należących do NATO będą prowadzić wspólne ćwiczenia. Jest to etap szkolenia konieczny z punktu widzenia sztabów: ma stanowić okazję do szerszego współdziałania pomiędzy sojusznikami obecnymi na miejscu.

Ćwiczenia wojsk sojuszniczych na polskim terytorium wymagają od wojsk francuskich sporego wysiłku: należy pamiętać, że francuskie ministerstwo Obrony oddelegowało już znaczące siły zarówno do działań zagranicznych, jak i do zabezpieczania francuskiego terytorium.
Ćwiczenia w Bydgoszczy wpisują się w ramy działań reasekuracyjnych zarządzonych przez NATO. Warto w tym kontekście przypomnieć, że Francja w istotny sposób włączyła się w te działania od czasu wkroczenia Rosji na Ukrainie: francuskie samoloty uczestniczyły w monitorowaniu i obronie przestrzeni powietrznej nad Rumunią, Polską i krajami bałtyckimi, francuskie wojsko prowadziło nadzór i dyżury strategiczne z obszaru Morza Czarnego, francuscy wojskowi weszli w skład niektórych sztabów NATO, francuska marynarka wojenna zintensyfikowała swój udział w stałej obecności marynarki NATO na Bałtyku, francuscy żołnierze prowadzili także ćwiczenia sojusznicze przy wschodnich granicach krajów sojuszu północnoatlantyckiego.

JPEG - 129.2 kb
Uroczystość z 14 czerwca 2015 r. upamiętniająca 10. rocznicę powstania francuskiego korpusu szybkiego reagowania
zdjęcie: CRR-Fr

Francuski korpus szybkiego reagowania stacjonuje w Lille, a dowodzi nim generał Eric Margail. Jest to jednostka szybkiego reagowania posiadająca od lipca 2007 roku certyfikację natowską „high readiness force”. Może w krótkim czasie przejąć dowodzenie nad siłami krajowymi lub międzynarodowymi liczącymi 60 000 żołnierzy w związku z operacją krajową, europejską czy natowską. Może także, w ciągu dwóch dni od podjęcia decyzji ze strony kierownictwa politycznego, wysłać grupy zwiadowcze na dany obszar działań, po czym w ciągu tygodnia zapewnić operacyjność tzw. lekkiego stanowiska dowodzenia. Po przerzuceniu na dany teatr działań, z tego stanowiska można kierować szerokim zakresem misji, począwszy od tzw. „wejścia w pierwszym rzucie” na dany obszar operacji, aż po stabilizację terenów dotąd nie zabezpieczonych.
W Lille na personel tego francuskiego korpusu szybkiego reagowania składają się wojskowi pochodzący z 13 różnych krajów, a w jego sztabie na stałe obecnych jest 80 cudzoziemców. Korpus ten stanowił siły zbrojne NATO response force (NRF) w roku 2011 oraz 2014, brał udział w operacjach w Czadzie, w Republice Środkowoafrykańskiej i w Afganistanie.
W Szczecinie, gdzie rozwijany jest Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni stanowiący natowską szpicę, francuskie doświadczenia nabyte w ramach korpusu szybkiego reagowania oraz procedur natowskich okażą się zapewne bardzo użyteczne.

JPEG - 124.4 kb
Podczas ćwiczeń „Citadel Mourmelon” we francuskim korpusie szybkiego reagowania w Lille

opublikowano 02/06/2016

Haut de page