Udział Francji w manewrach NATO organizowanych w Polsce [fr]

Wierna zobowiązaniom wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego, Francja skieruje drugi co do wielkości kontyngent żołnierzy na największe w tym roku manewry NATO organizowane na terytorium Polski w listopadzie 2013 pod kryptonimem Steadfast Jazz 2013.
Jest to potężna operacja, na którą Francja wyśle ponad 1200 żołnierzy wywodzących się głównie z czterech jednostek: Kwatery Głównej korpusu szybkiego reagowania we Francji (QG CRR-Fr) w Lille, 2. Pułku Dragonów (2e RD - NBC) w Fontevraud, 11. Brygady Spadochroniarzy (11e BP) w Tuluzie oraz Brygady łączności i wsparcia dowodzenia (BTAC).

Od początku września 2013, francuskie ciężarówki i pociągi załadowane sprzętem przyjeżdżają do Polski. Pierwsze załadunki realizowała brygada łączności i wsparcia dowodzenia (BTAC), na dworcu w Arras (departament Pas-de-Calais), skąd pociągi wyruszyły do Polski 4 września. Miejscem docelowym dla sprzętu i ludzi, którzy z kolei przyjadą pod koniec października, jest Drawsko, miasto na Pomorzu zachodnim usytuowane 100 km na południowy wschód od Szczecina.

Personel Kwartery głównej (QG CRR-Fr), 2. Pułku Dragonów (2e RD), 11. Brygady Spadochroniarzy (11e BP) oraz posiłki wywodzące się z francuskich i wielonarodowych jednostek będą przybywać do Polski od 21 października 2013. Kwatera Główna korpusu szybkiego reagowania we Francji (QG CRR-Fr) będzie natomiast przerzucona samolotami w dniach 22 i 23 października 2013. Z paryskiego lotniska wojskowego Roissy Charles de Gaulle samolotami przetransportowanych zostanie wówczas ponad 500 żołnierzy, a także 5 ton ładunku.

Przygotowania i związany z nimi wysiłek logistyczny wyglądają imponująco: 180 wagonów przewiezie 145 modułowych schronów dla stanowisk dowodzenia (AMPC), 1050 m² specjalnych namiotów, 17 francuskich modułowych namiotów dla zabezpieczenia kwatery głównej (SQG), trzy elektrownie/agregaty (w sumie 1120 kW) z 6. Pułku wojsk inżynieryjnych w Angers i wreszcie zestaw kontenerów « technicznych » niezbędnych do montażu Stanowisk Dowodzenia. (PC).

JPEG - 4.7 kb

Kilka informacji na temat czterech jednostek francuskich uczestniczących w operacji Steadfast Jazz

Kwatera główna korpusu szybkiego reagowania we Francji (QG CRR-Fr)

Utworzona 1 lipca 2005, Kwatera główna korpusu szybkiego reagowania we Francji (QG CRR-Fr) (QG CRR-Fr) jest francuskim sztabem odpowiadającym normom NATO i UE, zdolnym do zapewnienia dowodzenia narodowymi lub wielonarodowymi siłami lądowymi, których stan osobowy może wahać się od 5.000 do 60.000 ludzi. Licząca ponad 400 żołnierzy 13 różnych narodowości Kwatera główna QG CRR-Fr jest w stanie wypełniać szeroki wachlarz zadań od operacji typu « wchodzący jako pierwszy» do misji stabilizacyjnej.
Od 1 lipca do 31 grudnia 2008, QG CRR-FR przejęła dyżur NRF 11 (NATO Response Force) mając za zadanie, w przypadku rozwinięcia sił, objąć dowodzenie siłami lądowymi. W roku 2014, obejmie dyżur, aby znów zapewnić dowodzenie komponentem lądowym sił reagowania NATO.
www.facebook.com/CRRFR (wersja francuska)

2. Pułk Dragonów (2e RD - NBC)

2. Pułk Dragonów, jedyna jednostka wyspecjalizowana w obronie ABC (obrona przed bronią masowego rażenia: jądrową, biologiczną I chemiczną) wojsk lądowych i podlegająca bezpośrednio Dowództwu sił lądowych (Lille), ma za zadanie utworzyć moduły obrony ABC na szczeblu od drużyny do batalionu, a nawet stanowić trzon wielonarodowego batalionu ABC. Pułk może udzielać wsparcia siłom lądowym zaangażowanym na zewnętrznym teatrze działań, jak również wspierać służby bezpieczeństwa cywilnego na terytorium kraju.

http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/arme-blindee-cavalerie/2e-regiment-de-dragons/

11. Brygada Spadochroniarzy (11e BP)

Brygada spadochroniarzy jest dużą jednostką ogólnowojskową z przewagą piechoty, której specyfiką jest zdolność do desantu z powietrza. Może realizować zadania przypadające w udziale brygadom ogólnowojskowym, a zwłaszcza misje wszelkiego typu wymagające użycia wojsk powietrzno-desantowych : pilna interwencja w odległym rejonie, interwencja w trudno dostępnych strefach, odwód ogólnowojskowy w konfliktach o niewyraźnie zarysowanych konturach, posiłki odstraszające sił interwencyjnych.
http://www.brig-para11.terre.defense.gouv.fr/

Brygada łączności i wsparcia dowodzenia (BTAC)

Brygada łączności i wsparcia dowodzenia (BTAC) składa się z 5.500 żołnierzy służby czynnej i 900 rezerwistów. Ma za zadanie uruchomić systemy informacji, a także środki zabezpieczenia kwatery głównej zasadniczych stanowisk dowodzenia (na szczeblach operacyjnych, korpusu armijnego, dywizji typu NATO lub ogólnowojskowego SD teatru działań). Wyposażona w szerokie spektrum nowoczesnego sprzętu telekomunikacji i łączności, BTAC obecna jest na całym świecie wszędzie tam, gdzie zaangażowane są siły francuskie.
http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/brigades/brigade-de-transmissions-et-d-appui-au-commandement/

opublikowano 27/09/2013

Haut de page