Udział Francji w Szczycie Klimatycznym w Warszawie

19. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodow Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (COP19) odbywająca się w Warszawie w dniach 11-22 listopada 2013 r., jest znaczącym wydarzeniem na drodze do wypracowania światowego porozumienia klimatycznego w Paryżu w 2015 roku.

Konferencja odbędzie się dwuetapowo. Podczas pierwszej części konferencji, od 11 do 19 listopada, eksperci poszczególnych delegacji będą negocjować decyzje, które następnie przedłożą swoim rządom. Następnie, od 19 do 22 listopada, trwać będzie najważniejsza część całej konferencji, z udziałem wysokich rangą przedstawicieli państw - stron Konwencji Klimatycznej ONZ. Zaprezentują oni swoje stanowiska. COP19 powinien zakończyć się przyjęciem raportów z poszczególnych sesji i ramowego raportu z całej konferencji.

Podczas konferencji, Francję reprezentować będą: Pan Laurent Fabius, Minister Spraw Zagranicznych, Pan Philippe Martin, Minister Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energetyki, oraz Pan Pascal Canfin, Sekretarz Stanu ds. Rozwoju.

- Zobacz. Program Konferencji Klimatycznej [eng] : http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/application/pdf/cop19cmp9_overview_schedule.pdf

- Zobacz. Program francuskich wydarzeń towarzyszących Konferencji [FR / ENG] : www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_Cop19_Varsovie.pdf

- Więcej informacji na temat udziału i roli Francji w Konferencji Klimatycznej w Warszawie [FR] : www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cop19-Varsovie_Fiche-Foret-fr.pdf

- Obserwuj Konferencję Klimatyczną na bieżąco za pomocą Storify : http://storify.com/Ministere_DD/la-conference-climat-de-varsovie?utm_source=embed_header

JPEG

opublikowano 09/11/2013

Haut de page