Uczennice z I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wzięły udział w projekcie „Konwój 77” [fr]

„Konwój 77” to projekt edukacyjny prowadzony przez stowarzyszenie o takiej samej nazwie. Polega na rekonstruowaniu biografii 1400 Żydów deportowanych latem 1944 roku z obozu przejściowego w Drancy (obecnie dzielnica Paryża) do niemieckich obozów zagłady. Projekt, wspierany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Młodzieży, łączy w sobie poszukiwanie informacji - w tym w źródłach lokalnych, przywracanie pamięci i rozwijanie kompetencji językowych.

Kinga, Marta i Róża, uczennice z I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pod kierunkiem nauczycielki języka francuskiego pani Anny Klinger, podjęły się próby zrekonstruowania życiorysu jednego z deportowanych Izaaka Jakubowicza. Izaak urodził się w grudniu 1922 roku w Kaliszu, 150 kilometrów od Poznania. Uczennice przeszukiwały archiwa i internet oraz nawiązały kontakt z krewnym Izaaka panem Gerardem Jakubowiczem, który opowiedział o losach rodziny. Poszukiwania prowadziły z Kalisza do Roanne.

Odnalezienie źródeł (zdjęć, opowieści świadków, książeczki pracy, zapisków z pamiętnika) pozwoliło ukazać życie Izaaka i jego rodziny z czasów jego młodości aż do momentu aresztowania. I chociaż niektóre informacje były trudne lub niemożliwie do sprawdzenia, to dziewczęta odmalowały żywy i poruszający portret Izaaka, z którym można się zapoznać na stronie projektu: https://convoi77.org/pl/deporte_bio/isaac-jakubowicz/

JPEG - 70 kb
Isaak Jakubowicz

Wnikliwa kwerenda archiwalna i doskonale zredagowana biografia Izaaka to w istocie wkład w obowiązek zachowania pamięci zgodnie z tym, co napisały Kinga, Marta i Róża: "Celem naszej pacy było odtworzenie życia Izaaka, pogłębienie naszej znajomości historii i umiejętności językowych, a także i przede wszystkim skłonienie czytelników do refleksji, by nigdy więcej nie powtórzyło się takie okrucieństwo, by nikt nie pozostał obojętny i nie zapomniał".

Więcej informacji o projekcie znajdziesz, klikając w obrazek poniżej:

JPEG

opublikowano 30/06/2020

Haut de page