Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach Polski [fr]

W związku ze szczytem NATO, który odbędzie się w dniach 8 i 9 lipca w Warszawie oraz Światowymi Dniami Młodzieży pod koniec lipca w Krakowie, polski Rząd postanowił PRZYWRÓCIĆ TYMCZASOWO KONTROLĘ NA GRANICACH w okresie od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. włącznie.

Te kontrole będą się odbywały na wszystkich drogowych przejściach granicznych łączących Polskę z sąsiednimi krajami, należącymi podobnie jak Polska do Strefy Schengen, a więc z Niemcami, Republiką Czeską, Słowacją i Litwą. Kontrole takie będą również miały miejsce na wszystkich polskich lotniskach bez względu na kraj wylotu, a także we wszystkich portach morskich bez względu na kraj, z którego nastąpiło wypłynięcie w podróż. Każdy podróżny przybywający do Polski winien posiadać aktualny dokument podróży ze zdjęciem – paszport lub dowód tożsamości.

Informacja ta została opublikowana w języku angielskim na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://mswia.gov.pl/en/news/925,Changes-at-the-Polish-borders-starting-with-the-4th-of-July.html

opublikowano 23/09/2016

Haut de page