Trzecia edycja „miesiąca inwestowania we Francji” (listopad 2017 r.)

Trzecia edycja „miesiąca inwestowania we Francji” (listopad 2017 r.) -
komunikat francuskiego MSZ

Trzecia edycja „miesiąca inwestowania we Francji” będzie trwała przez cały listopad 2017 r. Ta inicjatywa, organizowana w 73 krajach całego świata, ma na celu przedstawienie zalet Francji inwestorom zagranicznym, decydentom gospodarczym i kołom opiniotwórczym. Podczas dwóch pierwszych edycji w 2015 i 2016 roku ponad 5000 podmiotów gospodarczych wzięło udział w akcjach zorganizowanych przez ambasady Francji.

W tym roku położymy nacisk na niedawno wprowadzone reformy, zwłaszcza w dziedzinie prawa pracy i systemu podatkowego, zwiększające naszą atrakcyjność. Oprócz dobrze znanych atutów Francji, takich jak centralne położenie na rynku europejskim, dobre szkolnictwo i doskonała infrastruktura, Francja dysponuje wielkim potencjałem w dziedzinie innowacji, uważanym za decydujący czynnik przez inwestorów zagranicznych, co potwierdził niedawny sondaż biura audytowego EY. Dowodzą tego również rekordowe inwestycje venture capital - inwestycje wysokiego ryzyka w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (ponad 2 miliardy euro w 2016 r. i największa dynamika wzrostu w Europie na początku 2017 r.). Liczba nowych firm zagranicznych wzrosła we Francji o 16% w 2016 r.

Członkowie rządu, zwłaszcza ministrowie Jean-Yves Le Drian i Jean-Baptiste Lemoyne, będą uczestniczyć w tej operacji spotykając się z decydentami z innych krajów podczas zagranicznych wizyt odbywanych w listopadzie.

opublikowano 24/04/2018

Haut de page