Trzecia edycja „Goût de France/Good France” (21 marca 2017 r.)

Trzecia edycja „Goût de France/Good France” zostanie zorganizowana 21 marca 2017 r. z inicjatywy francuskiego ministra spraw zagranicznych i rozwoju międzynarodowego Jean-Marca Ayrault oraz słynnego szefa kuchni Alaina Ducasse’a. Na całym świecie, 2000 restauracji, 71 szkół gastronomicznych i 150 ambasad uhonoruje francuską kuchnię.

Tegoroczna edycja „Goût de France/Good France” propaguje nie tylko francuski „art de vivre” i produkty lokalne, ale także szkoły kształcące w zawodach gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych. W tę francuską inicjatywę włączą się więc szkoły i studenci z całego świata.

W Paryżu minister Jean-Marc Ayrault będzie uczestniczył 21 marca w akcji promocyjnej zorganizowanej przy Łuku Triumfalnym: dziesięciu znamienitych szefów kuchni współpracujących z sześcioma szkołami gastronomicznymi zaproponuje degustację tysiącowi turystów i paryżan.

Więcej informacji (po francusku)

opublikowano 04/05/2017

Haut de page