Trójkąt Weimarski - Spotkanie ministrów ds. europejskich [fr]

Dnia 16 marca 2012 w Antibes, Pan Jean Leonetti, francuski minister ds. europejskich, gościł swoich odpowiedników z Niemiec i Polski, Panów Linka i Dowgielewicza na spotkaniu w formacie Weimarskim.

Tematem rozmów ministrów były aktualne kwestie europejskie, w szczególności strategia europejska na rzecz wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia, unijne zarządzanie gospodarcze i nowe wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej, które są obecnie negocjowane w Brukseli.

Ministrowie poruszali także temat stosunków Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami, w szczególności z Rosją, Ukrainą oraz z Turcją, europejskiej polityki sąsiedztwa wobec krajów południowego brzegu Morza Śródziemnego oraz zewnętrznej polityki energetycznej UE.

Na zakończenie spotkania, Pan Leonetti rozmawiał ze swoim polskim odpowiednikiem, Panem Dowgielewiczem. Omówili tematy stosunków dwustronnych, zwłaszcza współpracę w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej.

JPEG - 24 kb
© VAJLP/DR

opublikowano 26/06/2012

Haut de page