Trójkąt Weimarski - Pierre Lellouche w Warszawie na spotkaniu ze swymi odpowiednikami z Polski i Niemiec (1 lutego 2010 r.)

JPEG - 54.8 kb
Spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego: Panowie Pierre Lellouche, Mikołaj Dowgielewicz i Werner Hoyer

Panowie Pierre Lellouche, Mikołaj Dowgielewicz i Werner Hoyer – odpowiednio Sekretarze Stanu oraz Minister pełnomocny do spraw europejskich trzech krajów tworzących Trójkąt Weimarski (Francji, Polski i Niemiec) – spotkali się 1 lutego 2010 roku w Warszawie.
Było to pierwsze formalne spotkanie polityczne na tym szczeblu od czasu paryskiego spotkania dnia 7 listopada 2008 r.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu trzech ministrów, Pan Lellouche podkreślił, że relacje między Francją, Polską i Niemcami są bardzo dobre i ścisłe oraz e mogą dać Unii Europejskiej silny impuls do podjęcia najważniejszych wyzwań ekonomicznych, dyplomatycznych i dotyczących kwestii bezpieczeństwa.

Trójkąt Weimarski jest płaszczyzną, która umożliwia Francji, Polsce i Niemcom dyskutowanie na temat wzajemnej współpracy i omawianie ważnych tematów europejskich.

Podczas tego spotkania, trzej ministrowie do spraw europejskich poruszyli w szczególności kwestie związane z wdrożeniem Traktatu Lizbońskiego. Rozmowy te dotyczyły strategii UE 2020, następstw szczytu w Kopenhadze oraz perspektyw europejskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego, europejskiej obronności, powstania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Partnerstwa Wschodniego, stosunków z Ukrainą i Rosja, a także przygotowań do objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu 2011 roku i projektów z udziałem społeczeństwa obywatelskiego w tych trzech krajach.

Word - 23.5 kb
Komunikat wydany po spotkaniu ministrów ds. europejskich państw Trójkąta Wiemarskiego
(Word - 23.5 kb)

Konferencja prasowa (oświadczenie Pana Pierre Lellouche):

<embed
src="http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/IMG/flv/player.swf"
width="300"
height="225"
bgcolor="#ffffff"
allowscriptaccess="always"
allowfullscreen="true"
flashvars="file=http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/IMG/flv/Lellouche1.FLV"
/>

Pan Lellouche o relacjach Unia Europejską-Ukraina:

<embed
src="http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/IMG/flv/player.swf"
width="300"
height="225"
bgcolor="#ffffff"
allowscriptaccess="always"
allowfullscreen="true"
flashvars="file=http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/IMG/flv/Lellouche2.FLV"
/>

Pan Lellouche o strategii UE 2020:

<embed
src="http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/IMG/flv/player.swf"
width="300"
height="225"
bgcolor="#ffffff"
allowscriptaccess="always"
allowfullscreen="true"
flashvars="file=http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/IMG/flv/Lellouche3.FLV"
/>

GALERIE PHOTOS :
JPEG - 2.4 Mb
JPEG - 387.5 kb
JPEG - 5.8 Mb
JPEG - 3.1 Mb
JPEG - 504.2 kb
JPEG - 6 Mb
JPEG - 5.4 Mb
JPEG - 2.7 Mb
JPEG - 6.1 Mb
JPEG - 5.3 Mb
JPEG - 402.4 kb
JPEG - 514.5 kb
Zdjęcia 1,2,4,5,11,12: Biuro prasowe MSZ

Więcej informacji na temat Trójkąta Weimarskiego na stronie www.france-allemagne.fr

opublikowano 02/02/2010

Haut de page