Trójkąt Weimarski Ministrów Spraw Wewnętrznych [fr]

W ramach konsultacji resortowych w formacie Trójkąta Weimarskiego, francuski minister Spraw Wewnętrznych Manuel Valls spotkał się 24 lipca 2013 w Krakowie ze swymi odpowiednikami z Polski i Niemiec, ministrami Bartłomiejem Sienkiewiczem i Hans-Peterem Friedrichem.

JPEG - 91.4 kb
Spotkanie szefów MSW państw Trójkąta Weimarskiego w Krakowie (zdjęcie wykonane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP)

Ministrowie rozmawiali między innymi o głównych tematach europejskich, jak imigracja czy zwalczanie przestępczości zorganizowanej, a także o współpracy europejskiej i wielostronnej w tych dziedzinach.

Po zakończeniu spotkania trzech ministrów, francuski minister rozmawial z ministrem Sienkiewiczem na temat relacji dwustronnych.

JPEG - 91.6 kb
Spotkanie bilateralne (zdjęcie wykonane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP)

Trójkąt Weimarski został zainicjowany 28 sierpnia 1991 r. w Weimarze przez ministrów spraw zagranicznych Polski - Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji - Rolanda Dumas’a i Niemiec - Hansa-Dietricha Genschera.

Intensyfikacja konsultacji między ministrami spraw wewnętrznych Polski, Francji i Niemiec ma służyć identyfikacji strategicznych obszarów bezpieczeństwa, które dla wszystkich trzech partnerów mają znaczenie priorytetowe, z uwagi na szczególne oddziaływanie na społeczeństwa europejskie. Formuła trójstronnej współpracy będzie obejmować zarówno konsultacje aktualnych wyzwań w obszarze spraw wewnętrznych z agendy UE, jak również dyskusję na temat najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli w regionie tych trzech państw oraz sposobów przeciwdziałania im poprzez działania transgraniczne.

opublikowano 25/07/2013

Haut de page