Toast na cześć polsko-francuskich grup parlamentarnych Sejmu i Senatu RP [fr]

Pani Przewodnicząca Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie,
Panie Przewodniczący senackiej Grupy Polsko-Francuskiej,
Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie,
Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele
,

Jestem szczęśliwy mogąc gościć dzisiaj w rezydencji osoby równie znamienite i równie żywo zaangażowane w promowanie relacji francusko-polskich.

Pracują Państwo bardzo aktywnie na rzecz zwiększenia wzajemnego zrozumienia między naszymi krajami rozpowszechniając wiedzę o Francji w Polsce, a zwłaszcza informacje o jej planach gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Działają Państwo również na rzecz umocnienia kontaktów parlamentarnych dzięki współpracy ze swymi odpowiednikami z francuskiego Zgromadzenia Narodowego i Senatu, przyczyniając się do zacieśnienia związków między Francuzami i Polakami.

Najlepszym tego dowodem są częste spotkania grup parlamentarnych naszych krajów. Za czasów poprzedniej kadencji Sejmu mieli Państwo okazję wielokrotnie przyjmować w Polsce francuskich kolegów z grupy przyjaźni, którzy obecnie przygotowują się do Państwa wizyty we Francji. Tym spotkaniom między grupami parlamentarnymi Francja-Polska towarzyszą inne, na przykład spotkania w ramach Frankofonii lub NATO, nie wspominając o zeszłorocznej wizycie w Polsce towarzystwa gaullistowskiego francuskiego Senatu.

Niedawno przybył do Poznania poseł Jean Launay, przewodniczący grupy przyjaźni Francja-Polska francuskiego Zgromadzenia Narodowego, by wziąć udział w obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Jak Państwo wiedzą, na przestrzeni dziejów, niezależnie od zmian politycznych, stosunki francusko-polskie nie przestawały się rozwijać, by osiągnąć obecny poziom nacechowany serdeczną i ciepłą atmosferą odzwierciedlającą wielowiekową przyjaźń łączącą nasze kraje.

Od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce – pozwolę sobie w tym miejscu pogratulować Państwu wyboru lub ponownego wyboru – relacje francusko-polskie rozwijają się nadal, czego wyrazem były spotkania przedstawicieli najwyższych władz wykonawczych naszych krajów.

Przypomnę tu oficjalną wizytę w Paryżu, dwudziestego ósmego października zeszłego roku, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, a następnie Pani Premier Beaty Szydło, 3 lutego bieżącego roku. Jeżeli chodzi o stronę francuską, to Prezydent Francji François Hollande jest oczekiwany w Warszawie w lipcu, z okazji szczytu NATO.

Intensywność relacji francusko-polskich potwierdziły również liczne spotkania ministerialne, które miały miejsce między naszymi krajami. Od początku roku Minister Obrony Pan Antoni Macierewicz był już w Paryżu w lutym, a w zeszłym tygodniu w Warszawie gościł Pan Emmanuel Macron, Minister Gospodarki, Przemysłu i Cyfryzacji, który przyjechał na czwartą Konferencję ministerialną Przyjaciół Przemysłu zorganizowaną przez polskie Ministerstwo Rozwoju. Stało się to okazją do spotkania francuskiego ministra z Panami Mateuszem Morawieckim i Sigmarem Gabrielem w Wilanowie w formacie Trójkąta Weimarskiego. Wcześniej w tym formacie spotkali się 19 stycznia w Berlinie ministrowie finansów Michel Sapin, Wolfgang Schäuble i Paweł Szałamacha.

Relacje francusko-polskie funkcjonują również na poziomie lokalnym, dzięki współpracy zdecentralizowanej, w której bierze udział wiele polskich i francuskich miast. Samorządy lokalne naszych krajów łączy przeszło sto sześćdziesiąt umów bliźniaczych i współpracy.

Pozwolą Państwo, że wspomnę przy tej okazji o drugim francusko-polskim spotkaniu samorządów lokalnych, które odbyło się w Krakowie na początku tego miesiąca, zorganizowanym w ramach memorandum of understanding (MoU), podpisanego w listopadzie ubiegłego roku przez Francuski Związek Samorządów w Radzie Gmin i Regionów Europy (AFCCRE) oraz Związek Miast Polskich (ZMP).

Ta intensywność relacji francusko-polskich wyraża się również na płaszczyźnie gospodarczej. Polska jest głównym partnerem handlowym Francji w Europie Środkowej. Największe firmy notowane na paryskiej giełdzie są od dawna obecne w Polsce (zwłaszcza przedsiębiorstwa sektora wielkiej dystrybucji, hotelarstwa, kosmetyków, budownictwa i robót publicznych…).

Skumulowana wartość francuskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła blisko dwadzieścia miliardów euro w dwa tysiące czternastym roku (według danych Narodowego Banku Polskiego), co sprawia, że Francja jest wśród największych inwestorów zagranicznych w Polsce.

Nasza współpraca jest równie bogata w dziedzinie kulturalnej. Dowodem tego niech będą relacje nawiązane w dziedzinie naukowej przez francuskie i polskie instytucje badawcze na podobieństwo współpracy łączącej CNRS i PAN, jak również liczne wydarzenia kulturalne organizowane wspólnie przez nasze kraje, na przykład wystawa „Napoleon i sztuka”, zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie pod koniec zeszłego roku.

Pozwolą Państwo, że wspomnę krótko o przyszłych wydarzeniach kulturalnych: z wydarzeń literackich należy wymienić Warszawskie Targi Książki, podczas których frankofonia zajmie poczesne miejsce. Zrównoważonemu rozwojowi zostanie poświęcona czwarta edycja inicjatywy ECO-MIASTO przewidziana na czerwiec; przy tej okazji w całej Polsce odbędą się seminaria. Jeżeli chodzi o naukę, to również w czerwcu w Krakowie odbędzie się forum nauki i innowacji. Wspomnę wreszcie o wystawie Textifood poświęconej inteligentnym tkaninom, która zostanie zorganizowana jesienią w Pałacu Kultury w Warszawie.

W tym roku świętujemy dwudziestą piątą rocznicę podpisania traktatu o przyjaźni między Francją a Polską, zapraszam więc Państwa do wspólnego wzniesienia toastu na cześć tych bogatych i jakże serdecznych związków łączących nasze kraje.

Niech żyje Polska, niech żyje Francja, niech żyje przyjaźń francusko-polska.

opublikowano 28/04/2016

Haut de page