Szkolenia w dziedzinie energetyki jądrowej: nowy etap francusko-polskiej współpracy partnerskiej na polu nauki i technologii

W rok po pierwszym etapie zakończył się właśnie 2. etap szkolenia w dziedzinie energii jądrowej. Obejmował on grupę 25 polskich pracowników akademickich i odbywał się we Francji, w ośrodku w Saclay. Został zorganizowany przez francuski Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) oraz przez podległy mu francuski Instytut Nauk i Technik Jądrowych (INSTN).

Celem operacyjnym tego szkolenia, finansowanego przez polskie Ministerstwo Gospodarki, było umożliwienie polskim pracownikom akademickim przygotowanie programu studiów inżynierskich na potrzeby polskiego przemysłu jądrowego.

Szkolenie dotyczyło podstawowych aspektów fizyki reaktorów i cyklu paliwa jądrowego, ale także bardziej praktycznych aspektów, jak sterowanie Reaktorami Wodnymi Ciśnieniowymi (PWR) czy kwestie bezpieczeństwa.

Wykłady, konferencje, prace w grupach wykonywane pod kierunkiem prowadzących oraz ćwiczenia (w szczególności dotyczące reaktora ISIS) oraz projekty indywidualne umożliwiły uczestnikom doskonalenie wiedzy w dziedzinie symulacji komputerowej transportu neutronów i termohydrauliki.

Po zakończeniu tego szkolenia, większość jego uczestników zamierza pogłębiać wiedzę w bardziej specyficznych dziedzinach w ramach stażów praktycznych w 2011 roku w laboratoriach badawczych bądź w zakładach przemysłowych.

Szkolenie to stanowi kolejny krok w intensyfikacji działań w zakresie kształcenia, badań naukowych i transferu wiedzy fachowej, jakie trwają od roku pomiędzy CEA a polskimi partnerami.

Wpisuje się ono w pełni w długofalową współpracę partnerską w dziedzinie technologii i przemysłu, jaką podjęły Francja i Polska.

Kilka liczb na temat tego szkolenia:
• czas trwania: 11 tygodni od 4 października do 17 grudnia,
• uczestnicy: 25 osób reprezentujących 14 instytucji (uniwersytet, politechniki, instytuty naukowe), w przedziale wiekowym od 27 do 61 lat,
• w programie m.in. zwiedzanie 8 obiektów w uzgodnieniu ze współpracującymi zakładami przemysłowymi (Areva, EDF, GDF-Suez) i w ramach samego CEA.

Uczestnicy szkolenia zwiedzali m.in.:

- budowę elektrowni jądrowej nowej generacji (EPR) w miejscowości Flamanville, w regionie Normandii (EDF)
- elektrownię jądrową w miejscowości Doel w Belgii (GDF-Suez)
- zakład recyklingu zużytego paliwa jądrowego w miejscowości La Hague, w regionie Normandii, który jest pierwszym zakładem przemysłowym tego typu na świecie (Areva)
- reaktor badawczy OSIRIS w Saclay (CEA).

JPEG - 69.8 kb
Polscy wykładowcy na stażu we francuskim Instytucie Nauk i Technik Jądrowych (INSTN) we francuskim Komisariacie ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA Saclay) (Crédit photo : Eric Royer et Aurélie Wawreski, INSTN)

opublikowano 08/03/2011

Haut de page