Szczyt G7 w Biarritz (24-26 sierpnia 2019 r.) [fr]

Szczyt G7 z udziałem głów państw i szefów rządów odbywać się będzie w Biarritz, w dniach od 24 do 26 sierpnia 2019 r. Będzie silnym akcentem francuskiej prezydencji w „grupie siedmiu”, która walkę z nierównościami umieściła w centrum swoich działań.

Grupa siedmiu - w skrócie G7 - to nieformalny zespół składający się z Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Włoch, Kanady oraz Unii Europejskiej. Mocarstwa te, reprezentujące razem 50% światowej gospodarki, wyznają także wspólne wartości, takie jak wolność i demokracja; łączy je wspólna ambicja rozwiązywania największych światowych problemów.

W zwołanym w odnowionym formacie szczycie w Biarritz uczestniczą kraje partnerskie, przede wszystkim afrykańskie, oraz ważne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, w celu wypracowania wspólnych, konkretnych odpowiedzi dla zwalczania wszelkiego rodzaju nierówności.

Walka z nierównościami priorytetem francuskiej prezydencji G7

Walka z nierównościami to kwestia sprawiedliwości. To także palący problem, wymagający pilnych odpowiedzi, by przywrócić zaufanie obywateli do systemu ładu międzynarodowego.

By walczyć z nierównościami, francuska prezydencja G7 przyjęła pięć priorytetów:

 • walka z nierównościami losu, w szczególności stawiająca na równość kobiet i mężczyzn, powszechny dostęp do edukacji oraz usług medycznych dobrej jakości;
 • ograniczenie nierówności środowiskowych poprzez ochronę planety, dzięki odpowiedniemu finansowaniu odpowiedniej transformacji ekologicznej, skupionej na ochronie bioróżnorodności i oceanów;
 • działania na rzecz pokoju, przeciwko zagrożeniom bezpieczeństwa i terroryzmowi, destabilizującym podstawy naszych społeczeństw;
 • etyczne i skupione na człowieku korzystanie z możliwości, jakie oferują cyfryzacja i sztuczna inteligencja;
 • odnowienie bardziej sprawiedliwego partnerstwa z Afryką.

Priorytety G7

Odnowiony format G7

Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił 25 września 2018 r. w przemówieniu przed Zgromadzeniem ogólnym ONZ, że „czasy, kiedy grupa bogatych państw mogła sama ustalać równowagę na świecie, już dawno przeminęły”.

Francuska prezydencja grupy G7 w 2019 roku stanowi dogodną sposobność dla dokonania ewolucji tej grupy. I tak w bieżącym roku kilku francuskich ministrów przeprowadzało spotkania robocze z odpowiednikami z G7 oraz zapraszało przedstawicieli krajów partnerskich, jak Egipt, Mali czy Meksyk, by również brali udział w tych pracach.

Na Szczyt G7 w Biarritz Prezydent Francji zaprosił:

 • 4 kraje partnerskie, działające na rzecz ochrony i promowania swobód demokratycznych i mające duże znaczenie na szczeblu regionalnym: Południową Afrykę, Australię, Chile oraz Indie;
 • 6 przedstawicielstw krajów afrykańskich dla budowania równorzędnego partnerstwa z tym kontynentem, który odegra znaczącą rolę w przyszłości; są to: Południowa Afryka, Egipt, Burkina Faso, Senegal, Rwanda oraz przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Moussa Faki;
 • kluczowe podmioty społeczeństwa obywatelskiego działające przy francuskiej prezydencji G7.

Szczyt G7 o odnowionym formacie

Szczyt G7 świadomy i odpowiedzialny pod względem ekologii oraz kładący nacisk na równość płci

Zgodnie z głównymi celami G7, francuska prezydencja chce, by Szczyt w Biarritz jak i spotkania ministrów, które go poprzedzały, odzwierciedlały dwojaką troskę: o zwalczanie nierównego traktowania kobiet i mężczyzn oraz o ochronę środowiska naturalnego.

Starania te przejawiają się następująco:

 • uzyskanie certyfikatu ISO 20121 (standard dla zrównoważonego zarządzania wydarzeniami) dla Szczytu w Biarritz oraz kilku spotkań ministrów grupy G7;
 • stworzenie znaku „wydarzenie na rzecz równości kobiet i mężczyzn”, mającego zastosowanie do ogółu spotkań ministrów grupy G7, jak i dla samego Szczytu w Biarritz.

 • Szczyt G7 świadomy i odpowiedzialny pod względem ekologii oraz kładący nacisk na równość płci

Szczyt G7 świadomy i odpowiedzialny pod względem ekologii oraz kładący nacisk na równość płci

opublikowano 13/09/2019

Haut de page