Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu (4-5 lipca 2019 r.) [fr]

W imieniu Prezydenta Francji Premier Édouard Philippe wziął udział 5 lipca 2019 r. w Szczycie Bałkanów Zachodnich w ramach procesu berlińskiego. Celem procesu berlińskiego jest wspieranie przemian politycznych, gospodarczych i społecznych na Bałkanach, w uzupełnieniu do procesu rozszerzania UE. Rozpoczęty w Berlinie w 2014 roku, z dorocznymi szczytami, w tym w 2016 r. w Paryżu, proces ten skupia obecnie 10 państw członkowskich UE (Austrię, Bułgarię, Chorwację, Francję, Grecję, Niemcy, Polskę, Słowenię, Wielką Brytanię, Włochy,) oraz 6 państw Bałkanów Zachodnich (Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię Północną, Serbię).

JPEG - 113.1 kb
Spotkanie Premierów Edouarda Philippe’a i Mateusza Morawieckiego w Poznaniu w ramach Szczytu Bałkanów Zachodnich, 5 lipca 2019 r.

Francuski Premier przypomniał w Poznaniu, jak wielką wagę Francja przywiązuje do tego regionu. Przedstawił nową francuską strategię dla Bałkanów Zachodnich, zapowiedzianą przez Prezydenta Republiki na nieformalnym szczycie w Berlinie 29 kwietnia br.

Premier podkreślił francuskie poparcie dla wzmocnienia współpracy regionalnej w regionie Bałkanów w ramach procesu berlińskiego. Nowe projekty łączenia infrastruktur komunikacyjnych zapowiedziane w Poznaniu, postępy w zakresie tworzenia regionalnej strefy ekonomicznej, dalszy rozwój Regionalnego Biura Współpracy Młodzieży (RYCO), nowa « zielona agenda » Komisji Europejskiej czy wreszcie propozycja dialogu międzyparlamentarnego - to konkretne przykłady rozwoju tej współpracy.

Édouard Philippe wezwał kraje regionu do podjęcia zdecydowanych wysiłków na rzecz przezwyciężenia dwustronnych sporów i pogłębienia reform, co jest warunkiem ich przyszłej akcesji europejskiej. Wyraził uznanie dla historycznego porozumienia znad Prespy, które położyło kres trwającemu ponad ćwierćwiecze sporowi pomiędzy Grecją i Macedonią Północną.

W pierwszym dniu szczytu, 4 lipca, Amélie de Montchalin, francuska Sekretarz Stanu ds. Europejskich, uczestniczyła w zebraniu Ministrów Spraw Zagranicznych. Amélie de Montchalin podkreśliła polityczne, ekonomiczne i finansowe zaangażowanie Europy i Francji w rozwój regionu Bałkanów Zachodnich.

JPEG - 95.1 kb
Spotkanie Premierów Edouarda Philippe’a i Mateusza Morawieckiego w Poznaniu w ramach Szczytu Bałkanów Zachodnich, 5 lipca 2019 r.
JPEG - 101 kb
Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, Amélie de Montchalin, Sekretarz Stanu ds. Europejskich oraz Michael Roth, niemiecki Minister Stanu ds. Europejskich, Szczyt Bałkanów Zachodnich, Poznań, 4 lipca 2019 r.

Wieczorem 4 lipca Amélie de Montchalin spotkała się na kolacji z ważnymi osobistościami z regionu. W kolacji uczestniczyli: Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępca Prezydenta Poznania, Agata Kołacz z Fundacji Malta, Elżbieta Sokołowska, dyrektorka Domu Bretanii, Andrzej Byrt, były Ambasador Polski we Francji oraz profesor Mirosława Loba, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Poznańskiego. Pasjonujące dyskusje dotyczyły współczesnych i historycznych zagadnień oraz naszej wspólnej europejskiej przyszłości.

JPEG - 58.6 kb
Amélie de Montchalin na kolacji z osobistościami z Poznania, 4 lipca 2019 r.

Poza programem oficjalnych spotkań, Amélie de Montchalin odwiedziła także Dom Bretanii, miejsce współpracy zdecentralizowanej, dialogu międzykulturowego, promowania kultury francuskiej i bretońskiej oraz szkoły języka francuskiego. Dom Bretanii rozpoczął działalność 10 maja 1993 roku na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy miastami Rennes i Poznaniem. Administratorem jest Fundacja Poznań - Ile-et-Vilaine.

JPEG - 67.3 kb
Amélie de Montchalin, Sekretarz Stanu ds. europejskich, Elżbieta Sokołowska, dyrektorka Domu Bretanii, oraz Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, Poznań, 5 lipca 2019 r.
JPEG - 67.3 kb
Spotkanie Amélie de Montchalin z pracownikami Domu Bretanii.

Minister Gospodarki Bruno Le Maire uczestniczył tego samego dnia w spotkaniu ministrów gospodarki. Spotkał się także w ramach formatu weimarskiego ze swoimi odpowiednikami, Peterem Altmaierem z Niemiec i Jadwigą Emilewicz z Polski, by omówić przyszłość europejskiej polityki przemysłowej. Spotkanie to umożliwiło podkreślenie licznych zbieżnych interesów wszystkich trzech krajów pod względem istotności i zakresu ambitnej polityki przemysłowej dla Unii Europejskiej. Polska dołączyła do Francji i Niemiec w projekcie europejskich baterii elektrycznych do samochodów (w ramach ważnych projektów przemysłowych stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania – IPCEI Batteries). W oparciu o te wspólne interesy, trzej ministrowie podpisali wspólny manifest wzywający Unię Europejską do modernizowania europejskiej polityki konkurencyjności w świetle wyzwań związanych z globalizacją. Jadwiga Emilewicz, Bruno Le Maire i Peter Altmaier wzięli także udział w publicznej dyskusji dotyczącej przyszłości europejskiej polityki przemysłowej, której moderatorem był Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

JPEG - 215.3 kb
Spotkanie ministrów Gospodarki, Szczyt Bałkanów Zachodnich, Poznań, 4 lipca 2019 r.
JPEG - 92 kb
Podpisanie manifestu na rzecz modernizacji europejskiej polityki konkurencyjności przez Petera Altmaiera, Jadwigę Emilewicz i Bruno Le Maire’a, Poznań, 4 lipca 2019.
JPEG - 319 kb
Debata w formacie Weimarskim na temat przyszłości europejskiej polityki przemysłowej, Poznań, 4 lipca 2019 r.

Ambasador Jean-Claude Brunet, odpowiedzialny za zwalczanie przestępczości zorganizowanej, uczestniczył 4 lipca w spotkaniu Ministrów Spraw Wewnętrznych. Wraz ze swoim niemieckim kolegą przewodniczył sesji roboczej, na której opracowano pozytywny bilans etapu wdrażania francusko-niemieckiej inicjatywy na rzecz walki z przemytem lekkiej i ręcznej broni palnej na terenie Bałkanów Zachodnich.

Prace ministrów dotyczyły także zwalczania nielegalnej imigracji, korupcji oraz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Przydatne linki :

Strona Premiera: https://www.gouvernement.fr/partage/11085-le-sommet-de-poznan-sur-les-des-balkans-occidentaux
Strona Ministerstwa Gospodarki: https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=C6BF7D3D-527F-4CD8-ABC7-6C765468075C&filename=1328%20-%20Modernising%20EU%20Competition%20Policy.pdf
Le Figaro -> Europejska bateria poszerzona o Polskę: http://www.lefigaro.fr/societes/la-pologne-rallie-l-airbus-de-la-batterie-20190704
Dziennik Gazeta Prawna -> Weimarska bitwa o czempionów: https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/602024,weimarska-bitwa-czempioni-orlen-lotos-konkurencja-unia.html

opublikowano 01/08/2019

Haut de page